Sudski tumač za engleski jezik
stručan, brz i povoljan

Pozovite da se dogovorimo:

063 / 629 641

SMS

E-mail

Prevođenje dokumentacije na srpski za osnivanje firme u Srbiji

Kada strano lice, bilo fizičko ili pravno, želi da otvori firmu u Srbiji, mora se spremiti za tu birokratsku proceduru. Danas se, mahom, ljudi odlučuju da tu proceduru prepuste agencijama koje pružaju takve usluge ili advokatima koji će to, za njih, uslužno rešiti.

Bez obzira, za šta se odlučite, tokom pripremnih radnji i postupka registracije firme pri Agenciji za privredne registre, nikako ne smete zaboraviti da spremite prevode na srpski jezik koje će prevesti ovlašćeni sudski tumač, odnosno prevodilac.

Å TA SVE SUDSKI PREVODILAC TREBA DA PREVEDE NA SRPSKI JEZIK

Ukoliko su dokumenta koja se overavaju sačinjena na srpskom jeziku, a javni beležnik koji vrši overu utvrdi da stranac ne razume srpski jezik, zahteva se prisustvo sudskog tumača, kako bi se osiguralo da strano lice bude upoznato sa sadržinom dokumenta koji potpisuje i koji se overava.

Kada je u pitanju pravno lice (firma), dokumentacija (osnivački akt, uverenje o osnivanju, izvod iz nadležnog registra i slični dokumenti), mora biti overena kod organa nadležnog za overu potpisa u inostranstvu (u zemlji osnivanja) i mora sadržati Apostille – ukoliko je reč o zemlji koja je potpisnica Haške konvencije (Spisak zemalja potpisnica Haške konvencije), osim ako između te strane zemlje i Republike Srbije nije zaključen bilateralni sporazum o međusobnom priznavanju javnih isprava bez legalizacije (Spisak zemalja potpisnica bilateralnih sporazuma sa Republikom Srbijom). U slučaju da konkretna strana zemlja nije potpisnica Haške konvencije i nema zaključen bilateralni sporazum sa Republikom Srbijom, potrebna je tzv. „puna“ legalizacija (full legalization).

Naravno, uz svu dokumentaciju koja je sačinjena na engleskom jeziku, Agenciji za privredne registre se obavezno dostavlja prevod na srpski jezik overen od stalnog sudskog tumača, prilikom podnošenja zahteva za osnivanje privrednog društva.

Igor Ivkov, sudski tumač za engleski jezik u Novom Sadu prevodi statusnu dokumentaciju na srpski jezik u skladu sa visokim standardima za prevođenje. Budite sigurni da će vaši dokumenti biti pažljivo prevedeni, a nakon toga prevod će biti još jedanput detaljno proveren i usklađen.

Pratite blog Sudskog tumača za engleski jezik i pročitajte sve ono što vas može interesovati o prevodu, prevođenju, administrativnom procesu u vezi sa prevođenjem, kao i vedrijoj strani prevoda.

Za više informacija o prevodu na engleski jezik posetite www.SudskiTumacNS.com ili pratite Sudskog tumača za engleski jezik na društvenim mrežama LinkedIn, Facebook ili Twitter.