Sudski tumač za engleski jezik
stručan, brz i povoljan

Pozovite da se dogovorimo:

063 / 629 641

SMS

E-mail

Stručan prevod na engleski - put do savršenog prevoda...

Prevođenje, bilo ono uz overu sa pečatom sudskog tumača ili bez overe, nije samo puko prekucavanja teksta sa srpskog na engleski i obrnuto (prim. autora: Da, dobro ste pročitali bilo je zahteva tipa: Treba samo da mi se prekuca dokument na engleski jezik). Nakon prekucavanja, sledi mukotrpan i vrlo precizan posao lekture i korekture iščitavanja, usklađivanja i sličnog.

Naručioci i prevodilačke agencije u Zapadnoj Evropi s vremenom su naučili da očekuju određene standarde kvaliteta od pružaoca usluge prevoda, koji podrazumijevaju pažljivu izradu prevoda, obavezno lektorisanje (ponovno čitanje) prevedenog teksta sa svim potrebnim proverama, te završnu kontrolu.

Bitne tačke dobre prevodilačke prakse su:


Crno-bela provera (nema nikakvoga prihvatljivoga razloga za neispunjavanje nekoga od sledećih uslova)

 • celovitost Da li je sve na svom mjestu? Da li je prevedeno sve što je bilo traženo?
 • pravilan prenos značenja Da li je prevod tačan?
 • pravopis Da li su imena i skraćenice tačno napisani? Da li je tekst prošao računarsku proveru pravopisa?
 • brojevi - Da li su pravilno napisani? Da li su decimalne tačke i zarezi na odgovarajućem mestu?
 • prelom Da li je onakav kakav je tražio naručilac i da li je u odgovarajućem programu?
 • pismo - Da li je tekst napisan pismom koje je naručilac tražio? Da li naručilac može odštampati prevod sa svim dijakritičkim znacima i akcentima?

Siva provera (područja o kojima se može razgovarati s naručiocem ili možemo zadržati svoj lični stav i praksu)

 • terminologija Da li ste koristili termine koje je naručilac zahtevao?
 • doslednost u terminologiji Da li su korišteni isti termini u celome tekstu? Da li ste pogledali pređašnje prevode ili koristili referentne tekstove?
 • stil Da li je tekst čitljiv?
 • registar - Odgovara li tekst svrsi kojoj je namenjen?


Komercijalne provere

 • poštovanje zahteva naručioca Da li ste izvršili sve šta je naručilac tražio?
 • isporuka Da li je pravovremena? U kom obliku naručilac želi da dobije tekst?
 • cena Da li je onakva kako je dogovorena? Da li ste poštovali uslove obračuna?
 • profesionalno pristupanje nejasnoćama u tekstu - Nemojte nagađati odgovor, ili se nadati, nego pitajte! Zamolite naručioca za pomoć ili odluku.
 • odnos prema naručiocu - Pokažite iskrenu volju za ispunjavanje potreba naručioca od prvoga njegovog pitanja do rešavanja samog problema ili nejasnoće. Obaveštavajte naručioca - pravovremena informacija je presudna, posebno ako postoje problemi s isporukom ili cenom.
 • provera virusa Da li ste proverili da prevod u elektronskom obliku ne sadrži viruse?

Pratite blog Sudskog tumača za engleski jezik i pročitajte sve ono što vas može interesovati o prevodu, prevođenju, administrativnom procesu u vezi sa prevođenjem, kao i vedrijoj strani prevoda.

Za više informacija o prevodu na engleski jezik posetite www.SudskiTumacNS.com ili pratite Sudskog tumača za engleski jezik na društvenim mrežama LinkedIn, Facebook ili Twitter.