Sudski tumač za engleski jezik
stručan, brz i povoljan

Pozovite da se dogovorimo:

063 / 629 641

SMS

E-mail

Blog

Prevođenje za tendere i javne nabavke

Već godinama unazad sva javna preduzeća i državne institucije, tj. budžetski korisnici sve nabavke robe i usluga vrše putem procesa javnih nabavki, popularnih tendera. Za robu i usluge od inostranih proizvođača, gde ste vi zastupnik ili distributer, potrebna vam je dokumentacija prevedena na srpski jezik od strane sudskog tumača.

Prevođenje sa ćirilice na latinicu NE POSTOJI

Sada se već učestalo ponavlja sledeći zahtev: „Potrebno je da mi prevedete dokument sa ćirilice na latinicu.“ To jednostavno nije moguće – čovek jednostavno o tome ni ne razmišlja, dok mu se takav problem ne pojavi. Da rešimo misteriju: ne postoji sudski prevodilac koji prevodi sa ćirilice na latinicu.