Sudski tumač za engleski jezik
stručan, brz i povoljan

Pozovite da se dogovorimo:

063 / 629 641

SMS

E-mail

Blog

Prevođenje za tendere i javne nabavke

Već godinama unazad sva javna preduzeća i državne institucije, tj. budžetski korisnici sve nabavke robe i usluga vrše putem procesa javnih nabavki, popularnih tendera. Za robu i usluge od inostranih proizvođača, gde ste vi zastupnik ili distributer, potrebna vam je dokumentacija prevedena na srpski jezik od strane sudskog tumača.