Sudski tumač za engleski jezik
stručan, brz i povoljan

Pozovite da se dogovorimo:

063 / 629 641

SMS

E-mail

Zamena strane vozačke dozvole i prevod na srpski jezik

Potrebni dokumenti za zamenu inostrane vozačke dozvole

Kada se vratite iz inostranstva, sa namerom da se trajno nastanite u Srbiji, i da vozite automobil, a imate stranu dozvolu, predstoji vam obavezna zamena vozačke dozvole. Proces nije jako komplikovan, a ni dug, ali to obavezno morate uraditi kako ne biste imali problema kada vas zaustavi policija.

Stoga, neću mnogo dužiti...spisak potrebnih dokumenata je sledeći:

a) Državljani Republike Srbije

Uz zahtev za zamenu inostrane vozačke dozvole, prilažete:

 1. važeću inostranu vozačku dozvolu i prevod overen od sudskog tumača;
 2. uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za upravljanje motornim vozilima (tzv. Lekarsko uverenje - "plavi obrazac") ne stariji od 6 meseci;
 3. važeću ličnu kartu na uvid;
 4. dokaz o plaćenoj naknadi troškova izdavanja vozačke dozvole (visina naknade i broj računa);
 5. dokaz o plaćenoj republičkoj administrativnoj taksi.

b) Strani državljani

Uz zahtev za zamenu inostrane vozačke dozvole, treba priložiti:

 1. važeću inostranu vozačku dozvolu i prevod overen od sudskog tumača;
 2. identifikacioni dokument (važeću ličnu kartu za stranca ili pasoš) na uvid;
 3. dokaz o odobrenom boravku u Republici Srbiji dužem od 3 meseca;
 4. uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za upravljanje motornim vozilima (tzv. Lekarsko uverenje - "plavi obrazac") ne stariji od 6 meseci;
 5. ispravu iz koje se vidi kojim vozilima podnosilac zahteva može da upravlja, odnosno da joj nije istekao rok važenja (ako se iz teksta strane vozačke dozvole ne može zaključiti za koju kategoriju, odnosno vrstu vozila je izdata);
 6. dokaz o plaćenoj naknadi troškova izdavanja vozačke dozvole (visina naknade i broj računa);
 7. dokaz o plaćenoj republičkoj administrativnoj taksi.


Inostrana vozačka dozvola neće biti zamenjena ako je u pitanju privremena, probna ili slična dozvola, tj. ako je dozvola koja se menja nevažeća, poništena, povučena ili otkazana.
Niko u isto vreme ne može koristiti dve vozačke dozvole izdate od strane dve države.

Prevođenje vozačke dozvole na srpski jezik

Inostranu vozačku dozvolu mora prevesti na srpski jezik ovlašćeni sudski tumač i overiti je pečatom sudskog tumača.

Najčešće, inostrane vozačke dozvole ne sadrže sve informacije koje su potrebne za zamenu (često ne postoji objašnjenje kategorije) moja praksa je da sa zvaničnog sajta inostranog organa zaduženog za poslove izdavanja vozačkih dozvola u datoj zemlji preuzmem informacije o potrebnoj kategoriji i to prevedem i unesem kao napomenu u samom tekstu prevoda. Na taj način, službenici u policiji mogu jasno i nedvosmisleno da utvrde kategoriju dozvole koju je potrebno da vam izdaju. Mada, od nedavno, službenici u policiji traže dodatni, zvanični dokument sa objašnjenjem kategorije, ako ne mogu da zaključe na koju se kategoriju dozvola odnosi.

Igor Ivkov, sudski tumač za engleski jezik u Novom Sadu prevodi sve dokumente u skladu sa visokim standardima za prevođenje. Budite sigurni da će vaše strane vozačke dozvole biti pažljivo prevedeni na srpski jezik, a nakon toga prevod će biti detaljno proveren i usklađen.

Pratite blog Sudskog tumača za engleski jezik i pročitajte sve ono što vas može interesovati o prevodu, prevođenju, administrativnom procesu u vezi sa prevođenjem, kao i vedrijoj strani prevoda.

Za više informacija o prevodu na engleski jezik posetite www.SudskiTumacNS.com ili pratite Sudskog tumača za engleski jezik na društvenim mrežama LinkedIn, Facebook ili Twitter.

*NAPOMENA: Iznosi taksi i naknada su bili važeći na dan objavljivanja teksta, te vas molim da svakako to proverite kod zvanične institucije, zbog čestih izmena u visinama taksi i naknada.