Sudski tumač za engleski jezik
stručan, brz i povoljan

Pozovite da se dogovorimo:

063 / 629 641

SMS

E-mail

Radna viza za Kinu: kratki vodič kroz papirologiju

Pojavila se nova destinacija za rad i zaposlenje Kina. Ranije, u našim glavama, samo slikovita i daleka zemlja bogate kulture, pirinča, čaja i raznovrsne hrane je postala centar industrijskog sveta koji nezaustavljivo raste. Mogućnosti za zaposlenje u Kini su beskonačne, a koliko čujem od ljudi koji su tamo već otišli, vrlo su zadovoljni. Nisam upućen u ono šta se konkretno nudi, šta je dobro plaćeno i slično, nego ću se osvrnuti na tehničke stvari - odnosno na birokratski proces i proceduru u Srbiji oko pripremanja dokumentacije za Kinu.

IZGUBLJENI U PREVODU TJ. IZGUBLJENI U BIROKRATIJI

Prvi korak je uvek težak. Najduže putovanje počinje običnim korakom, kaže kineska poslovica. Koliko će koraka biti pred nama, nemoguće je izračunati.

Čujete za neki posao i želite da konkurišete za neki posao u Kini ili još bolje, dobijete ponudu za posao - šta vam je sada činiti? Poslodavac ili agencija preko koje se prijavljujete traže od vas razne papire - diplome, potvrde, uverenje, nalaze od lekara, broj cipela :-) i to naravno na engleskom jeziku, overene sa sto pečata u više ministarstava i ambasada. Nije šala, sem ovo za broj cipela, stvarno morate proći razne šaltere i kancelarije.

KORAK PO KORAK

1. Pod pretpostavkom da sve te dokumente imate, prvo šta morate uraditi je da odete u osnovni sud ISKLJUČIVO I JEDINO u mestu odakle su vam dokumenti (ja ću za primer uzeti Novi Sad, te dakle odete u Osnovni sud u Novom Sadu) da izvršite PUNU MEĐUNARODNU OVERU (to je ona overa sa "hiljadu pečata" pošto Kina, nije potpisnica Haške konvencije - ne rade sa apostilima, mada treba imati na umu da ukoliko spremate dokumente za Hong Kong ili Makao za to će vam ipak trebati apostil pošto su Hong Kong i Makao potpisnici Haške konvencije. Više o tome možete pročitati u mom tekstu na tu temu OVDE).

Overu vaših dokumenata možete izvršiti u kancelariji za međunarodne overe - kancelarija/šalter na prizemlju, rade od 9 do 13 časova (sve ostale informacije o međunarodnim overama i cenama su na ovom LINKU.

Imajte na umu da ova "zabava" ni u kom slučaju nije jeftina: diplome, potvrde i izvodi od matičara, kao i overe punomoći iznose 2.090,00 dinara po stranici (svaki naredni primerak još 190,00 dinara), a overe prevoda, izjava i punomoći iznose 560,00 dinara (svaki naredni primerak još 70,00 dinara). Ova overa se može završiti istog dana (u roku od par sati), što je veliko olakšanje.

VAŽNA NAPOMENA: Dokumenti se overavaju prema mesnoj nadležnosti. Šta to u praksi znači (na primeru dokumenta iz Novog Sada): Ako je dokument izdat u Novom Sadu, onda JEDINO i može, odnosno MORA da se overi u sudu u Novom Sadu (osoba koja je potpisala dokument ima deponovan potpis u sudu u Novom Sadu). Isto važi i za overu prevoda sudskog prevodioca (ako je sudski prevodilac iz Novog Sada, on ima svoj potpis i pečat deponovan u sudu u Novom Sadu i ne možete overiti prevod na nekom drugom mestu).

2. Najlakši, i da budem neskroman, najprijatniji deo vam je prevođenje. Kontaktirate nekog sudskog tumača/prevodioca za engleski jezik (ili jednostavno kontaktirate mene) i odnesete te overene dokumente na prevod. I taj posao može, uglavnom biti gotov za jedan dan (naravno sve zavisi od broja dokumenata). Dobićete overene prevode koji su u potpunosti u skladu sa zakonskim normama i koji su potpuno upotrebljivi u međunarodnom pravnom prometu.

*Tehničke napomene:
1Obavezno tražite dva primerka overenog prevoda, pošto sud zadržava jedan primerak za svoju arhivu.
2Takođe, ministarstvo pravde, a i neke ambasade zahtevaju da prevodi budu povezani sa originalnim dokumentima (odnosno sa običnim, neoverenim fotokopijama ako su u pitanju diplome, dodaci diplomama, sertifikati, svedočanstva i slični zvanični dokumenti (da ne biste uništavali originalni, teško stečeni dokument)), pa tražite od sudskog tumača da tako i uradi, da ne biste morali da se iz ministarstva vraćate neobavljenog posla.

3. Tako overene prevode nosite ponovo u sud - ponovo u kancelariju za međunarodne overe kako biste potvrdili verodostojnost prevoda i prevodioca. Kao što sam rekao cena overe prevoda, izjava i punomoći iznose 560,00 dinara (svaki naredni primerak još 70,00 dinara).

Overa u sudu, Ministarstvu pravde i Ministarstvu inostranih poslova

4. Kada ste izoveravali i ispečatirali sve što je moglo u Novom Sadu, prelazite u Beograd jer vas tamo željno iščekuju Ministarstvo pravde i Ministarstvo inostranih poslova.

5. U Ministarstvo pravde (overe u Ministarstvu pravde) idete sa originalnom diplomom i prevodom (šalterska služba). Cena overe je 1.440,00 dinara (720,00 dinara za overu originalnog dokumenta i 720,00 dinara za overu prevoda.)

6. Nakon toga idete u Ministarstvo spoljnih poslova (overe u Ministarstvu inostranih poslova), i tamo se plaća 1.440,00 dinara (720,00 dinara za overu originalnog dokumenta i 720,00 dinara za overu prevoda.)

I u jednom i u drugom ministarstvu pitate na šalteru informacija za overu diplome, odnosno overu nekog drugog vašeg dokumenta i oni vas upute na šaltere. U oba ministarstva postoji i šalter pošte gde možete izvršiti vaše uplate za overe. Sve je dobro organizovano.

7. Nakon svega ovoga potrebno je otići u konzularno odeljenje Ambasade Narodne Republike Kine u Beogradu, Augusta Cesarca 2V, tel: 011-2067917 (Radno vreme (osim praznika): utorak: 9.00-11.30 i 14-00-16.00, sreda: 9.00-11.30, četvrtak: 9.00-11.30 (predaja dokumentacije za vize je utorkom, sredom i četvrtkom od 9.00-11.00)).

Vrlo detaljne informacije o potrebnim obrascima koje treba da popunite, potrebnim dokumentima, cenama i svemu ostalom možete pronaći na sajtu Ambasade na sledećem LINKU.

8. Nema više ništa - you are done!

Mislim da će ove informacije biti od koristi svima koji se odluče da krenu za Kinu, ali i u druge zemlje koje NISU potpisnice Haške konvencije.

Pratite blog Sudskog tumača za engleski jezik i pročitajte sve ono što vas može interesovati o prevodu, prevođenju, administrativnom procesu u vezi sa prevođenjem, kao i vedrijoj strani prevoda.

Za više informacija o prevodu na engleski jezik posetite www.SudskiTumacNS.com ili pratite Sudskog tumača za engleski jezik na društvenim mrežama LinkedIn, Facebook ili Twitter.

*NAPOMENA: Iznosi taksi i naknada su bili važeći na dan objavljivanja teksta, te vas molim da svakako to proverite kod zvanične institucije, zbog čestih izmena u visinama taksi i naknada.