Sudski tumač za engleski jezik
stručan, brz i povoljan

Pozovite da se dogovorimo:

063 / 629 641

SMS

E-mail

Cene prevođenja na engleski jezik

Potrebno je napomenuti da se overeni prevodi sudskog tumača računaju po stranici dokumenta. Svaki overeni prevod na engleski jezik je poseban dokument i posebno se overava i zavodi u Dnevniku prevoda sudskog tumača.

Cena prevođenja sudskog tumača

Cena je 1000 dinara po stranici overenog prevoda bez obzira da li se prevodi sa engleskog jezika ili na engleski jezik.

Hitan prevod sudskog tumača

HITAN PREVOD: U roku od samo nekoliko sati prevod sudskog tumača za engleski jezik sa overom samo 1300 dinara.

POSEBAN POPUST ZA STUDENTE

900 dinara po stranici prevoda sudskog tumača za prevođenje sa srpskog na engleski ili obrnuto uverenja o položenim ispitima (transkripata), uverenja o studiranju, uverenja o diplomiranju, potvrda sa fakulteta, diploma, dodataka diplomi, planova i program studija i sličnih dokumenata za koje vam je potreban prevod sudskog tumača za engleski jezik.

Prevođenje na engleski jezik za pravna lica

Kada je u pitanju poslovanje sa pravnim licima plaćanje za usluge prevođenja se vrši preko računa. Cena prevođenja zavisi od nekoliko faktora poput oblasti teksta, roka za prevod, učestalosti saradnje kao i broja stranica. Naravno, kada je u pitanju veći broj stranica, sa ili bez overe, ili neka dugoročna saradnja, svakako postoji mogućnost dogovora u vezi sa cenom.

Prevođenje sa srpskog na engleski i obratno bez overe

Kada su u pitanju prevodi bez overe, jedna prevodilačka stranica predstavlja stranicu od 250 reči (oko 1800 znakova).

Cena prevođenja zavisi od nekoliko faktora poput oblasti teksta, roka za prevod, učestalosti saradnje kao i broja stranica. Naravno, kada je u pitanju veći broj stranica, sa ili bez overe, ili neka dugoročna saradnja, postoji i mogućnost dogovora u vezi sa cenom.

Posebna ponuda za pitomce Humanitarnog fonda „Privrednik“

Kao bivši pitomac Humanitarnog fonda „Privrednik“, u želji da pomognem svim sadašnjim pitomcima i štićenicima „Privrednika“ pružam usluge prevođenja svih dokumenata (uverenja o položenim ispitima, uverenja o diplomiranju, uverenja o studiranju, diploma, svedočanstava, sertifikata, itd.) po posebnoj, povoljnijoj ceni od 600 dinara po stranici dokumenta. Spisak pitomaca Humanitarnog fonda „Privrednik“ se nalazi ovde.