Sudski tumač za engleski jezik
stručan, brz i povoljan

Pozovite da se dogovorimo:

063 / 629 641

SMS

E-mail

Međunarodna overa – puna legalizacija dokumenata u 5 koraka

Kada je u pitanju međunarodna overa (popularno nazvana puna legalizacija (full legalization)), ja bih rekao da je tu birokratija došla do svog “perverznog” savršenstva – komplikovanije ne može biti :-).

Kada je u pitanju overa pečatom Apostilom (Apostille), podrobno možete pročitatiti OVDE

IZGUBLJENI U PREVODU TJ. IZGUBLJENI U BIROKRATIJI

Poslodavac ili agencija preko koje se prijavljujete traže od vas razne papire - dokumente, diplome, potvrde, uverenje, nalaze od lekara, broj cipela :-) i to naravno na engleskom jeziku, overene sa sto pečata u više ministarstava i ambasada. Nije šala, sem ovo za broj cipela, stvarno morate proći razne šaltere i kancelarije. 

KORAK PO KORAK

1. Pod pretpostavkom da sve te dokumente imate, prvo šta morate uraditi je da odete u osnovni sud prema mesnoj nadležnosti (ja ću za primer uzeti Novi Sad, te dakle odete u Osnovni sud u Novom Sadu) da izvršite PUNU MEĐUNARODNU OVERU (to je ona overa sa "hiljadu pečata" pošto ta zemlja, nije potpisnica Haške konvencije - ne rade sa apostilima) vaših dokumenata u kancelariji za međunarodne overe - kancelarija 257 na II spratu, rade od 9 do 13 časova, a telefon je 021/4876-362 (sve ostale informacije o međunarodnim overama i cenama su na ovom LINKU). Imajte na umu da ova "zabava" ni u kom slučaju nije jeftina: diplome, potvrde i izvodi od matičara, kao i overe punomoći iznose 2.090,00 dinara po stranici (svaki naredni primerak još 190,00 dinara), a overe prevoda, izjava i punomoći iznose 560,00 dinara (svaki naredni primerak još 70,00 dinara). Ova overa se može završiti istog dana (u roku od sat-dva vremena), što je veliko olakšanje.

VAŽNA NAPOMENA: Dokumenti se overavaju prema mesnoj nadležnosti. Šta to u praksi znači (na primeru dokumenta iz Novog Sada): Ako je dokument izdat u Novom Sadu, onda JEDINO i može, odnosno MORA da se overi u sudu u Novom Sadu (osoba koja je potpisala dokument ima deponovan potpis u sudu u Novom Sadu). Isto važi i za overu prevoda sudskog prevodioca (ako je sudski prevodilac iz Novog Sada, on ima svoj potpis i pečat deponovan u sudu u Novom Sadu i ne možete overiti prevod na nekom drugom mestu).

Kancelarija za medjunarodne overe prevoda
2. Najlakši, i da budem neskroman, najprijatniji deo vam je prevođenje. Kontaktirate nekog sudskog tumača/prevodioca za engleski jezik (ili jednostavno kontaktirate mene) i odnesete te overene dokumente na prevod. I taj posao može, uglavnom biti gotov za jedan dan (naravno sve zavisi od broja dokumenata/stranica). Dobićete overene prevode koji su u potpunosti u skladu sa zakonskim normama i koji su potpuno upotrebljivi u međunarodnom pravnom prometu.

*Tehničke napomene:
1Obavezno tražite dva primerka overenog prevoda, pošto sud zadržava jedan primerak za svoju arhivu.
2Takođe, ministarstvo pravde, a i neke ambasade zahtevaju da prevodi budu povezani sa originalnim dokumentima (odnosno sa običnim, neoverenim fotokopijama ako su u pitanju diplome, dodaci diplomama, sertifikati, svedočanstva i slični zvanični dokumenti (da ne biste uništavali originalni, teško stečeni dokument)), pa tražite od sudskog tumača da tako i uradi, da ne biste morali da se iz ministarstva vraćate neobavljenog posla.3. Tako overene prevode nosite ponovo u sud - ponovo u kancelariju za međunarodne overe kako biste potvrdili verodostojnost prevoda i prevodioca. Kao što sam rekao cena overe prevoda, izjava i punomoći iznose 560,00 dinara (svaki naredni primerak još 70,00 dinara). 

Overa u sudu, Ministarstvu pravde i Ministarstvu inostranih poslova

Kada ste izoveravali i ispečatirali sve što je moglo u Novom Sadu, prelazite u Beograd jer vas tamo željno iščekuju Ministarstvo pravde i Ministarstvo inostranih poslova.

4. U Ministarstvo pravde (overe u Ministarstvu pravde) idete sa originalnom diplomom i prevodom (šalterska služba). Cena overe je 1.440,00 dinara (720,00 dinara za overu originalnog dokumenta i 720,00 dinara za overu prevoda.)

5. Nakon toga idete u Ministarstvo spoljnih poslova (overe u Ministarstvu inostranih poslova), i tamo se plaća 1.440,00 dinara (720,00 dinara za overu originalnog dokumenta i 720,00 dinara za overu prevoda.)

I u jednom i u drugom ministarstvu pitate na šalteru informacija za overu diplome, odnosno overu nekog drugog vašeg dokumenta i oni vas upute na šaltere. U oba ministarstva postoji i šalter pošte gde možete izvršiti vaše uplate za overe. Sve je dobro organizovano.

Nema više ništa - you are done!

Pratite blog Sudskog tumača za engleski jezik i pročitajte sve ono što vas može interesovati o prevodu, prevođenju, administrativnom procesu u vezi sa prevođenjem, kao i vedrijoj strani prevoda.

Za više informacija o prevodu na engleski jezik posetite www.SudskiTumacNS.com ili pratite Sudskog tumača za engleski jezik na društvenim mrežama LinkedIn, Facebook ili Twitter.

*NAPOMENA: Iznosi taksi i naknada su bili važeći na dan objavljivanja teksta, te vas molim da svakako to proverite kod zvanične institucije, zbog čestih izmena u visinama taksi i naknada.


Podelite ovaj tekst sa drugima