Sudski tumač za engleski jezik
stručan, brz i povoljan

Pozovite da se dogovorimo:

063 / 629 641

SMS

E-mail

Overa apostilom - Apostille pečat i prevodi – uputstvo u 5 koraka

Biću vrlo kratak i koncizan, jer ne želim nepotrebno da širim priču i objašnjavam teoriju, zašto i kako je došlo do overe Apostilom i da Vas davim Haškom konvencijom i izgledom samog pečata.

Pre svega, ono što je jako bitno je da se overom (legalizacijom) dokumenta potvrđuje samo verodostojnost pečata i potpisa koji su stavljeni na ispravu, ali ne i njen sadržaj.

Pečat apostil možete izvaditi SAMO U SUDU (Kancelarija za međunarodne overe) i to u mestu u kome je dokument i izdat (tačnije u sudu gde su deponovani potpisi lica koja su potpisala sam dokument).

Da razrešimo misteriju – postoje dve vrste overa (legalizacija) koje vas u suštini interesuju:

1)    Puna legalizacija – za države koje nisu potpisnice Haške konvencije o kojoj sam detaljno, korak po korak, već pisao OVDE i
2)    Overa Apostilom – za države, pogađate, koje su potpisnice – spisak tih država se nalazi ovde: Države potpisnice Konvencije.

 

Overa apostilom (Apostille)

A sada, kako to izgleda u praksi:

1. Ako želite da overite neki dokument sa pečatom Apostille, u većini slučajeva morate priložiti taj originalni dokument – na običnu fotokopiju ni ne možete staviti Apostille, a na overenoj kopiji (kopiji koja je overena i kojom se potvrđuje da odgovara originalu – overu kopije možete izvršiti u sudu ili u gradskoj kući (mesnoj kancelariji)) overili biste u suštini samo da je potpisnik overene kopije (gradski službenik) potpisao taj dokument i ništa više.

2. Dokument nosite u neki osnovni sud (tačnije kancelarija za međunarodne overe pri sudovima) za dokumente koje su sastavili, izdali ili overili organi sa sedištem na području tog suda (dakle Apostil za, recimo, diplomu sa Univerziteta u Novom Sadu, možete dobiti samo u Osnovnom sudu u Novom Sadu, pošto su pri tom sudu deponovni potpisi i pečati osoba koje su potpisale i overile vašu diplomu). Ova usluga košta 2090 dinara* i sama procedura bude gotova za sat, dva vremena.

3. Ukoliko vam treba overeni prevod sudskog tumača tog dokumenta, prevodi se i dokument i Apostille (ja prevod pečata Apostille ne naplaćujem kao posebnu stranicu, tako da ste tu već malo uštedeli) i tumač stavlja svoj pečat potvrđujući istinitost i tačnost prevoda.

4. U nekim slučajevima (na zahtev inostrane institucije ili organa) potrebno je izvršiti overu pečatom Apostille i za sam prevod na isti način kao i za originalni dokument (ponoviti proceduru pod tačkom 2, nažalost, uključujući i plaćanje).

VAŽNA NAPOMENA: Dokumenti se overavaju prema mesnoj nadležnosti. Šta to u praksi znači (na primeru dokumenta iz Novog Sada): Ako je dokument izdat u Novom Sadu, onda JEDINO i može, odnosno MORA da se overi u sudu u Novom Sadu (osoba koja je potpisala dokument ima deponovan potpis u sudu u Novom Sadu). Isto važi i za overu prevoda sudskog prevodioca (ako je sudski prevodilac iz Novog Sada, on ima svoj potpis i pečat deponovan u sudu u Novom Sadu i ne možete overiti prevod na nekom drugom mestu).

5. Najvažnije, uvek pitajte instituciju ili organ kojoj prilažete dokument, odnosno prevod, jer, na kraju krajeva, ipak su oni ti koji zahtevaju taj dokument.

Pratite blog Sudskog tumača za engleski jezik i pročitajte sve ono što vas može interesovati o prevodu, prevođenju, administrativnom procesu u vezi sa prevođenjem, kao i vedrijoj strani prevoda.

Za više informacija o prevodu na engleski jezik posetite www.SudskiTumacNS.com ili pratite Sudskog tumača za engleski jezik na društvenim mrežama LinkedIn, Facebook ili Twitter.

*NAPOMENA: Iznosi taksi i naknada su bili važeći na dan objavljivanja teksta, te vas molim da svakako to proverite kod zvanične institucije, zbog čestih izmena u visinama taksi i naknada.

Podelite ovaj tekst sa drugima