Sudski tumač za engleski jezik
stručan, brz i povoljan

Pozovite da se dogovorimo:

063 / 629 641

SMS

E-mail

Uverenje o nekažnjavanju iz suda – kratki vodič u 4 koraka

Neretko za viznu proceduru morate izvaditi i UVERENJE O NEKAŽNJAVANJU IZ SUDA (tačnije Uverenje da nije pokrenut krivični postupak i da nije pokrenuta istraga). Uverenje o nekažnjavanju iz policije samo potvrđuje da niste već kažnjeni, dok uverenje iz suda potvrđuje da nema nikakvog krivičnog postupka ili istrage protiv vas.

Uverenje se izdaje na osnovu objedinjene provere u centralizovanoj evidenciji osnovnih i viših sudova, kao i javnih tužilaštva i izdaje se prema mestu prebivališta (to znači da ako ste, na primer, iz Niša, nećete moći da izvadite ovo uverenje u Novom Sadu, već samo u Nišu).

Samo vađenje uverenja nije komplikovano, i traje 3 radna dana, mada me nemojte držati za reč – administracija meri vreme drugačijim aršinima.

*Ovaj članak možete pogledati i u kratkoj video formi na mom YouTube kanalu, samo kliknite na ovaj link

 

Vađenje uverenje o nekažnjavanju iz suda u 4 koraka:

1)    Odete u nadležni sud i preuzmete zahtev za izdavanje uverenja. Uz popunjeni zahtev prilažete i kopiju lične karte (odnosno očitanu ličnu kartu) ili pasoša osobe kojoj se izdaje uverenje i naravno dokaz o uplati takse*

*Taksa trenutno iznosi 190,00 dinara* i treba je uplatiti na račun 840-29663845-79, model 97, poziv na broj 26-223-106399502, primalac: Republička administrativna taksa (lica koja se vode kao nezaposlena na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje su oslobođena plaćanja takse)

2)    Popunite zahtev za izdavanje uverenja iz kaznene evidencije (a u Osnovnom sudu u Novom Sadu ga možete popuniti i podneti i preko Interneta.

3)    Predate zahtev (u Novom Sadu zahtev za uverenje o nekažnjavanju možete predati svakog radnog dana od 9 do 14 časova u suterenu zgrade pravosudnih organa na adresi Sutjeska 3, soba br. 1)

4)    I čekate…

Kada dobijete uverenje o nekažnjavanju, a potrebno vam je za inostranstvo, sledeći korak je sudski tumač. Prevođenje ovog dokumenta na engleski jezik kod Vašeg sudskog tumača za engleski jezik bude gotovo vrlo brzo, u roku od 24 časa, a ako Vam se baš žuri, prevod može biti završen po hitnom postupku u roku od sat vremena.

Rok važnosti uverenja o nekažnjavanju iz suda

Ono što je posebno važno naglasiti da uverenje o nekažnjavanju ima važnost od 6 meseci (mada, kako kažu, može da važi i samo jedan dan, ako u međuvremenu ne budete osuđeni, daleko bilo).

Važno je napomenuti da ambasade i inostrani organi različito tretiraju rok važnosti uverenja o nekažnjavanju (uverenja iz kaznene evidencije), pa savetujem da se raspitate kod ambasada / inostranih organa koliko smatraju važećim uverenje o nekažnjavanju (za neke ambasade ono je važeće samo 2 meseca). 

U čemu se razlikuje uverenje iz suda i policije?

Uverenje iz suda je faktički uverenje da, u datom trenutku, nije pokrenut krivični postupak i da nije pokrenuta istraga protiv nekoga na osnovu provere u centralizovanoj evidenciji osnovnih i viših sudova, kao i javnih tužilaštva.

Uverenje o nekažnjavanju iz policije je uverenje koje sadrži podatke o osuđivanosti odnosno neosuđivanosti (podatke iz kaznene evidencije). O uverenje o nekažnjavanju iz policije možete više pročitati na ovom linku.

 

Pratite blog Sudskog tumača za engleski jezik i pročitajte sve ono što vas može interesovati o prevodu, prevođenju, administrativnom procesu u vezi sa prevođenjem, kao i vedrijoj strani prevoda.

Za više informacija o prevodu na engleski jezik posetite www.SudskiTumacNS.com ili pratite Sudskog tumača za engleski jezik na društvenim mrežama LinkedIn, Facebook ili Twitter.

*NAPOMENA: Iznosi taksi i naknada su bili važeći na dan objavljivanja teksta, te vas molim da svakako to proverite kod zvanične institucije, zbog čestih izmena u visinama taksi i naknada.

Podelite ovaj tekst sa drugima