Sudski tumač za engleski jezik
stručan, brz i povoljan

Pozovite da se dogovorimo:

063 / 629 641

SMS

E-mail

Česta pitanja o prevođenju

Ko je sudski tumač?

Stalni sudski tumač je jedina osoba koja izdaje overeni prevod dokumenta za koji svojim potpisom i pečatom sudskog tumača garantuje da je istovetan originalu. Sudski tumač je postavljen od strane Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice na teritoriji Vojvodine ili od strane Ministarstva pravde za ostatak Srbije i nalazi se pri nadležnom sudu u svom mestu stanovanja. Usluga sudskog tumača uključuje overu prevoda pečatom stalnog sudskog tumača.

Sudski tumač je na raspolaganju sudovima u sudskim predmetima kako bi pružio usmene ili pismene prevodilačke usluge. Tačnost izvršenog pismenog prevoda teksta sudski prevodilac overava svojim potpisom i pečatom.

Da li je sudski tumač i sudski prevodilac isto?

Sudski prevodilac je apsolutno isto što i sudski tumač. Sudski prevodilac je naziv za sudskog tumač koji je promenjen u skladu sa Pravilnikom o sudskim tumačima kako bi se napravila razlika između stalnih sudskih tumača za strane jezike i tumača znakova slepih, gluvih ili nemih lica.

Kakve dokumente sudski tumač prevodi?

Stalni sudski tumač vrši prevod i overu svih ličnih dokumenata koji su potrebni u pravnom prometu

 • izvod iz matične knjige rođenih
 • izvod iz matične knjige venčanih
 • izvod iz matične knjige umrlih
 • uverenje o slobodnom bračnom stanju
 • svedočanstvo srednje škole
 • diploma srednje škole
 • diploma fakulteta
 • dodatak diplomi
 • diploma i sertifikata izdatih od strane različitih institucija
 • uverenja o položenim ispitima
 • uverenja o studiranju
 • uverenja o diplomiranju
 • prepis ocena i plan i program škola i fakulteta
 • profesionalni sertifikati
 • prevod radne biografije
 • prevod vozačke dozvole
 • prevod pasoša
 • prevod lične karte
 • potvrda o primljenim vakcinama
 • medicinskih izveštaja
 • potvrda o nekažnjavanju iz suda
 • potvrda o nekažnjavanju iz policije
 • potvrda o mestu boravka
 • potvrda o stanju računa u banci
 • prevod punomoćja
 • prevod izjave
 • prevod potvrda o prihodima
 • prevod vojne knjižice
 • i sličnih dokumenta.
 • Stalni sudski tumač vrši prevod i overu sve pravne dokumentacije za fizička i pravna lica

 • prevod zvanične potvrde i uverenja
 • prevod ugovora
 • prevod tužbi
 • prevod odluke
 • razna rešenja
 • zapisnici
 • pravilnici
 • prevod tenderska dokumentacija
 • prevod statuta privrednih društava
 • osnivačka dokumentacija privrednih društava
 • izvod iz Agencije za privredne registre
 • rešenje Agencije za privredne registre
 • rešenje Poreske uprave i ostalih poreskih organa
 • godišnji finansijski izveštaji
 • bilans stanja, bilans uspeha, statistički aneks, promene na kapitalu i slično
 • revizorski izveštaji i mišljenje revizora
 • kuporpodajni ugovor
 • tenderi
 • faktura
 • prikaz proizvoda
 • sertifikata
 • Šta sve obuhvata prevod sudskog tumača?

  Sudski prevod zahteva dubinsko i sveobuhvatno razumevanje dokumenta koji se prevodi. Sudski tumac/prevodilac koristi odgovarajuću terminologiju i stručno znanje na polju prevođenja i iz oblasti na koju se odnosi sam tekst uz najviše standarde u prevodjenju i sudskom tumačenju. Pod prevođenjem se takođe podrazumeva, i uključena je u cenu, i lektura i korektura (ispravka pravopisnih, interpukcijskih, tipografskih i ostalih grešaka) koji uključuju apsolutno poštovanje stilskih, gramatičkih i jezičkih standarda datog jezika. To takođe podrazumeva i proveru gramatike, pravopisa i koherentnosti, inegriteta i saglasnosti originalnog i prevedenog dokumenta.

  Na kraju, tačnost izvršenog pismenog prevoda teksta sudski prevodilac overava svojim potpisom i pečatom sudskog tumača.

  Kako da dostavim dokument za prevod?

  Dokumente za prevod možete doneti lično, uz prethodan telefonski dogovor, ali to nije jedini način. Ukoliko niste iz Novog Sada ili dokumente imate u elektronskoj formi, skenirane, možete ih poslati putem forme za slanje dokumenata. Gotove prevode vam mogu poslati i Post Expressom na vašu kućnu adresu. Na vama je samo da pozovete vašeg sudskog tumača na: 063/629-641.

  Da li su moji dokumenti sigurni?

  Svi dokumenti koje donesete na prevod sa overom sudskog tumača imaju pravnu vrednost i stoga se svaki dokument smatra poverljivim podatkom, nezavisno u kom obliku je predat - usmeno, pismeno ili elektronski. Svi originalni dokumenti po obavljenom prevodu uz overu sudskog tumača ili bez overe se vraćaju i sudski tumač ih ne skladišti nigde, bilo u fizičkom obliku ili u elektronskoj formi.

  Da li ja imam neku garanciju na prevod sudskog tumača?

  U svom poslovanju dajem garanciju na sve overene ili neoverene prevode i preuzimam na sebe odgovornost u pogledu kvaliteta i pouzdanosti, kao i rokova.

  Treba vam prevod bez overe sudskog tumača?

  Sudski tumač je takođe i stručni prevodilac koji pruža usluge prevodjenja bez overe. Za razliku od usluga sudskih tumaca, za ovu vrstu prevoda nije potrebna overa dokumenata.

  Profesionalni prevodilac je zanimanje koje zahteva visok nivo obrazovanja, široko opšte znanje i izuzetno poznavanje jezika, a posebno iz oblasti naučne i stručne literature.

  Da citiram našeg vrsnog prevodioca Vladimira Pavlovića (iz predgovora njegove knjige “O prevodilaštvu i prevodiocima”, Beograd, 2000):

  "Prevođenje je jedna izuzetna veština… Ako je prevodilac dobro obavio svoj posao, čitalac odnosno slušalac prevoda mora imati utisak da je tekst izvorno napisan ili izgovoren na njegovom jeziku. Ako je reč o službenom prevodu nekog dokumenta ili političkog govora, čitalac odnosno slušalac prevoda ne sme imati nikakvih nedoumica oko smisla poruke koju prima, osim, naravno, ako sam autor, iz raznih razloga, nije želeo da ostavi određene nedoumice. I više od toga: nije dovoljno samo da se razume poruka. Poruka prenešena neuobičajenim izrazima, neprirodnom sintaksom, čak i ako je shvaćena, zamara i iritira primaoca, koji, zbog toga, može čak da ima I odbojan stav prema samoj poruci. U dobrom prevodu, drugim rečima, ne bi smela da se oseti intervencija prevodioca. U tome se upravo i sastoji veština prevodioca. Prevodilac nije neko ko samo zna strani jezik, čak i kada ga zna vrlo dobro. Prevodilac poseduje veštinu da određeni tekst, napisan ili izgovoren na jednom jeziku, prenese u drugi jezik prilagođavajući ga sintaksi i duhu tog drugog jezika, tako da čitalac odnosno slušalac prevoda ima utisak da je tekst izvorno napisan odnosno izgovoren na jeziku prevoda. Znanje stranog jezika je, dakle, samo jedan, doduše vrlo važan, alat u prevodilačkom zanatu. Prevodilačka veština podrazumeva i neka druga znanja i iskustvo koje se neprekidno obogaćuje. "