Sudski tumač za engleski jezik
stručan, brz i povoljan

Pozovite da se dogovorimo:

063 / 629 641

SMS

E-mail

Prevođenje na engleski jezik

Mišljenja sam da je bolje usavršavati se za određenu oblast nego biti majstor svih zanata (sve znam, sve prevodim) - Jack of all trades, master of none. Često posle ovih potonjih koji sve znaju i sve rade, boli glava, naravno kada se posao plati, a prevod (ili to što se naziva prevodom) dobije.

Usluge prevođenja na engleski, odnosno srpski jezik vršim koristeći najsavremeniju tehnologiju za prevođenje - softver za pomoć u prevođenju - SDL Trados (nažalost, još uvek sam ja taj koji prevodi, a on pruža podršku mada je sam proces prevođenja brži, efikasniji, a prevod je ujednačen i jednoobrazan, uz potpuno poštovanje formata izvornog teksta).

Prevođenje na engleski/srpski za fizička lica

Kao stručni prevodilac sa engleskog na srpski jezik, odnosno sa srpskog na engleski jezik pružam stručne, tačne i precizne usluge prevodjenja. Ukoliko su vam potrebni prevodi tekstova na engleski ili srpski jezik za vaše lične potrebe ili prevodi koji se neće koristiti u pravnom prometu, slobodno me kontaktirajte da se dogovorimo.

Vršim prevode sa srpskog na engleski doktorskih disertacija, magistarskih radova (master teza) i seminarskih radova.

Tokom dugogodišnjeg rada kao prevodilac za engleski jezik stekao sam veliko iskustvo na polju finansija, bankarstva, prava, privrede, medicine i tehnike i pružam kvalitetne, tačne i brze usluge prevođenja teksta na engleski ili na srpski jezik.

Stručni prevod na engleski ili srpski jezik

Pravni prevodi

Kao sudski tumač za engleski jezik, a i kroz dugogodišnju prevodilačku praksu pravna terminologija je postala nezaobilazan deo u mom svakodnevnom prevodilačkom poslu. Stručni jezik prava je vrlo egzaktan i poseduje jasno uređena jezička i terminološka pravila i ne ostavlja mesto i prostor za nedoumice, a samim tim i prevod na engleski jezik mora biti upravo takav – nedvosmislen i jasan.

Kada je u pitanju prevod sa srpskog na engleski jezik, prilikom prevođenja se moraju obavezno uzeti u obzir razlike u pravnim sistemima u Srbiji i engleskom govornom području – razlike između kontinentalnog i anglosaksonskog prava.

Pravni prevodi se ne ograničavaju samo na pravne dokumente – stručni jezik prava je duboko povezan sa privredom, ekonomijom, finansijama i sveprisutan je u čitavom poslovanju.

Ekonomski, finansijski i bankarski prevodi

Na osnovu višegodišnjeg prevodilačkog iskustva u bankarskom sektoru, stekao sam ogromno iskustvo i stručnost u prevođenju na engleski jezik na polju ekonomije, bankarstva, finansija, prava i privrede. Da bi vaša firma nesmetano funkcionisala i razvijala se, da biste mogli da uspostavite kontakte sa potencijalnim partnerima u inostranstvu, potrebno je da im se predstavite na pravi način, razumljivo i jasno jer loš prevod i vas predstavlja u lošem svetlu.

Obratite pažnju kome ćete poveriti na prevod vaše dokumente od kojih zavisi poslovanje vaše firme. Ova prevodilačka agencija je tu vama na usluzi kako bi vaši dokumenti bili prevedeni na engleski jezik, besprekorno i jasno, uz brzu i stručnu uslugu i povoljne cene.

Tehnički prevodi

Da bi vaše mašine i oprema mogli da rade, da biste mogli da priložite uputstvo za upotrebu uz proizvod koji ste uvezli, pružam stručnu uslugu prevođenja na engleski i srpski jezik sve vaše tehničke dokumentacije, brošura proizvođača, propagandnog materijala i naučnih tekstova iz oblasti građevine, poljoprivrede, mehanike, mašinstva, informacioni tehnologija, audio i video tehnologije.

Prevođenje se vrši uz stručnu podršku inženjera mašinstva i uključuje i prevođenje svih šema, slika i nacrta, ukoliko je to potrebno.

Medicinski prevodi

Medicinska dokumentacije je svet za sebe – obiluje stručnim jezikom, žargonom i skraćenicama koje su poznati samo lekarima koji su to pisali i koji to čitaju. Od prioritetnog je značaja da prevođenje medicinske dokumentacije na engleski jezik bude jasno i razumljivo jer od toga zavisi ishod lečenja ili nastavak prepisane terapije. Prevodi nalaza lekara, specijalista, otpusnih lista ili laboratorijskih nalaza moraju biti apsolutno jasni i nedvosmisleni.

Uz stručnu, konsultansku pomoć lekara, prevod sa srpskog na engleski jezik je precizan i tačan, i u duhu stručnog medicinskog jezika kako bi bio razumljivi medicinskom osoblju kome je namenjen.

PREVODI ZA TURIZAM I UGOSTITELJSTVO

Veoma je važno kako se predstavljate inostranim gostima, jer to je slika koju oni na kraju imaju o vama i vašem poslovanju. Nemojte ostavljati cenovnike, jelovnike, vinske karte, brošure, prospekate, flajere o vašem hotelu, restoranu, kafiću ili agenciji na milost i nemilost nestručnih prevodilaca jer od toga zavisi vaše poslovanje i napredak vaše firme.

Prevod na engleski jezik dokumenata i promotivnog materijala za potrebe hotela, restorana, kafića, turističkih agencija ili inostranih gostiju mora biti savršen, bez ikakvih grešaka, u duhu jezika jer samo tako ćete privući i zadržati goste ili partnere iz inostranstva.