Sudski tumač za engleski jezik
stručan, brz i povoljan

Pozovite da se dogovorimo:

063 / 629 641

SMS

E-mail

Vodič za overu fotokopija kod notara u 2 laka koraka

Birokratija je jedno čudovište. A postaje još strašnija kada sami morate da se uhvatite u koštac sa njom. Zaboli vas glava čim pomislite na šaltere, čekanja u redu, uplatnice, takse... Uvek ste u strahu da će vam službenik reći da vam fali jedan dokument ili da niste nešto uradili i da ćete morati sve to ispočetka.

Ono oko čega su ljudi najčešće u nedoumci su overe fotokopija dokumenata. Kako, gde, koliko košta, šta je potrebno.

Od 01. marta 2017. godine, sudovi i gradske kuće (kao i mesne kancelarije) više NEĆE overavati fotokopije - sve je prebačeno javnim beležnicima. Izuzetak su ona mesta u kojima nema postavljenih javnh beležnika.

Jedan, dva...

Ovo je objašnjenje u dva jednostavna koraka za overu fotokopija dokumenata (na primeru Novog Sada):

Ne morate ići na više mesta, sve rešite na jednom mestu i nema potrebe da posebno zakazujete kod javnog beležnika kada su u pitanju overe fotokopija dokumenata:

1. Šta morate poneti sa sobom:


a) originalni dokument koji ćete im samo dati na uvid i koji će oni isfotokopirati i fotokopiju će spremiti za overu

b) dokument za identifikaciju ličnu kartu, pasoš ili vozačku dozvolu. Ako je lice po punomoći, obavezno doneti originalnu punomoć koju će javni beležnik zadržati. Ako se potpisuje za maloletno lice, obavezno doneti originalni izvod iz matične knjige rođenih za to maloletno lice.

*Kada je u pitanju strano lice i ne zna srpski jezik, obavezno je prisustvo sudskog tumača. Overavanje dokumenta uz prisustvo sudskog prevodioca se uvećava za 1800 dinara*.

2. Sve plaćate kod javnog beležnika bez odlaska u poštu ili banku (dobićete fiskalni račun za uslugu overe).

Cena je 360 dinara* po strani. Kompletan tarifnik se nalazi ovde (a tarifni broj 10 se konkretno tiče overe fotokopija). Javnih beležnika u Novom Sadu ima desetak, a njihov spisak sa adresama i kontaktima se nalazi na ovom linku.

Overa fotokopija je i dalje BESPLATNA u sledećim slučajevima:
a) za dokumente koji se koriste za ostvarivanje prava iz socijalnog osiguranja, socijalne zaštite, boračko-invalidske zaštite, zaštite civilnih invalida rata, prava na finansijsku podršku porodicama sa decom, u postupku ostvarivanja prava žrtava porodočnog nasilja,
b) za dokumente koji se odnose na upisu u predškolsko, ustanove osnovnog i srednjeg obrazovanja, kao i za prvi upis u visokoškolske ustanove i na kraju
c) za dokumente za nezaposlena lica u cilju zaposlenja i ostvarivanja prava po tom osnovu.

 

I to je to. Posle toga imate overene fotokopije koje se smatraju važećim pravnim instrumentom koje možete koristi za šta god vam treba.

Ukoliko želite da vam sudski tumač prevede dokument, a zemlja ili institucija gde idete traže od vas da im priložite/pošaljete overenu fotokopiju tog dokumenta, prvo uradite overu pa onda tu overenu fotokopiju odnesite na prevod. Jer ako uradite obrnuto imaćete prevod originalnog dokumenta ali bez prevoda teksta overe koji se nalazi na overenoj fotokopiji. Razmislite: šta će strancu značiti tekst overe na srpskom jeziku koji nije preveden, kao i prevod sudskog tumača koji nije u skladu sa overenom kopijom (neće biti prevoda teksta overe).

 

Sudski tumač za engleski jezik u Novom Sadu prevodi sve dokumente u skladu sa visokim standardima za prevođenje. Budite sigurni da će svi dokumenti biti pažljivo prevedeni, a nakon toga detaljno provereni i usklađeni.

Pratite blog Sudskog tumača za engleski jezik i pročitajte sve ono što vas može interesovati o prevodu, prevođenju, administrativnom procesu u vezi sa prevođenjem, kao i vedrijoj strani prevoda.

Za više informacija o prevodu na engleski jezik posetite www.SudskiTumacNS.com ili pratite Sudskog tumača za engleski jezik na društvenim mrežama LinkedIn, Facebook ili Twitter.

*NAPOMENA: Iznosi taksi i naknada su bili važeći na dan objavljivanja teksta, te vas molim da svakako to proverite kod zvanične institucije, zbog čestih izmena u visinama taksi i naknada.