Sudski tumač za engleski jezik
stručan, brz i povoljan

Pozovite da se dogovorimo:

063 / 629 641

SMS

E-mail

Uverenje o nekažnjavanju iz policije kako, šta i gde kao i prevođenje na engleski

Jedan od čestih dokumenata koji je potreban za bilo kakvu viznu proceduru je svakako Uverenje o nekažnjavanju iz policije (Uverenje iz kaznene evidencije).

Vole stranci da provere ko je kakav i ko im dolazi u posetu...

*Ovaj članak možete pogledati i u kratkoj video formi na mom YouTube kanalu, samo kliknite na ovaj link.

Vađenje uverenje o nekažnjavanju iz policije u 4 koraka:

Samo vađenje uverenja nije posebno komplikovano, mada ume da potraje 7 dana (valjda u policiji kompjuteri sporo rade ili su vrlo detaljni u svojim proverama :-).

1) Odete u nadležnu policijsku upravu/stanicu i naravno, pre svega, uplatite taksu za vađenje uverenje o nekažnjavanju

Taksa trenutno iznosi 1.040,00 dinara* i treba je uplatiti na račun 840-742221843-57, model 97, poziv na broj 11-223, primalac: Republička administrativna taksa

2) Popunite zahtev za izdavanje uverenja iz kaznene evidencije (dobićete ga u policijskoj upravi/stanici)

3) Predate zahtev (u Novom Sadu zahtev za uverenje o nekažnjavanju predajete u Policijskoj upravi u Novom Sadu, Bulevar Kralja Petra I br. 11, šalter br. 1) *obavezno ponesite ličnu kartu na uvid

4) I čekate(ovaj korak nije komplikovan, ali je najduži)

*Od 3. juna 2019. godine je dostupna usluga izdavanje Uverenja o (ne)kažnjavanju na Portalu eUprava: Možete podneti zahtev elektronski putem preko Portala eUprava, a preuzimanje samog Uverenja se vrši u policijskoj upravi po mestu prebivališta. Takođe, ukoliko svrha Uverenja zahteva plaćanje administrativne takse i to je moguće elektronski uraditi putem Portala eUprava.

Kada konačno dobijete uverenje o nekažnjavanju a potrebno vam je za inostranstvo, sledeći korak je sudski tumač. Prevođenje ovog dokumenta na engleski jezik kod Vašeg sudskog tumača za engleski jezik bude gotovo vrlo brzo, u roku od 24 časa, a ako Vam se baš žuri, prevod može biti završen po hitnom postupku u roku od sat vremena.

Rok važnosti uverenja o nekažnjavanju

Ono što je posebno potrebno naglasiti da uverenje o nekažnjavanju ima važnost od 6 meseci (mada, kako mi je službenik na šalteru rekao, može da važi i samo jedan dan, ako u međuvremenu nešto zgrešite pa vas pribeleže u kaznenenu evidenciju).

Interesantno je da ambasade i inostrani organi različito tretiraju rok važnosti uverenja o nekažnjavanju (uverenja iz kaznene evidencije), pa savetujem da se raspitate kod ambasada / inostranih organa koliko smatraju važećim uverenje o nekažnjavanju (za neke ambasade ono je važeće samo 2 meseca).

U čemu se razlikuje uverenje iz policije i suda?

Uverenje o nekažnjavanju iz policije je uverenje koje sadrži podatke o osuđivanosti odnosno neosuđivanosti (podatke iz kaznene evidencije).

Uverenje iz suda je faktički uverenje da, u datom trenutku, nije pokrenut krivični postupak i da nije pokrenuta istraga protiv nekoga na osnovu provere u centralizovanoj evidenciji osnovnih i viših sudova, kao i javnih tužilaštva.

Pratite blog Sudskog tumača za engleski jezik i pročitajte sve ono što vas može interesovati o prevodu, prevođenju, administrativnom procesu u vezi sa prevođenjem, kao i vedrijoj strani prevoda.

Za više informacija o prevodu na engleski jezik posetite www.SudskiTumacNS.com ili pratite Sudskog tumača za engleski jezik na društvenim mrežama LinkedIn, Facebook ili Twitter.

*NAPOMENA: Iznosi taksi i naknada su bili važeći na dan objavljivanja teksta, te vas molim da svakako to proverite kod zvanične institucije, zbog čestih izmena u visinama taksi i naknada.