Sudski tumač za engleski jezik
stručan, brz i povoljan

Pozovite da se dogovorimo:

063 / 629 641

SMS

E-mail

Zašto ne mogu da popune formular na engleskom jeziku, zar ga niko ne govori?!?

Mobilnost studenata, iseljavanje iz Srbije u državu gde je u upotrebi engleski jezik, a papirologije na pretek, nikad joj ni kraja ni konca.

Kada želite da predate i pripremite sve svoje dokumente za inostranstvo, a ispostavi se da neka zvanična institucija, poput fakulteta ili neke nadležne službe, treba da popuni i po koji obrazac ili formular odmah na engleskom jeziku, jave se određene prepreke…

Pa zar niko ne razume engleski jezik?

Kada želite, na primer, da vam fakultet popuni obrazac koji je na engleskom jeziku kojim se potvrđuje da ste završili taj fakultet, a sve u svrhu nostrifikacije vaše diplome, susrešćete se sa sitnim „problemčićem“…

Čak i u situacijama, gde je na obrazac ili formular potrebno staviti samo potpis i pečat (gde je već sve popunjeno), opet ista muka...zvanične, državne ustanove ili organi NE mogu da popune taj formular ili obrazac, niti da stave potpis i pečat na taj dokument.

Ma da li je moguće da na fakultetu, odnosno bilo kojoj državnoj ustanovi niko ne razume engleski jezik? Pa ni toliko da se potpišu na crticu i stave svoj pečat?!?

Odgovor na pitanje nije baš tako jednostran… ukratko, da li neko tu razume engleski, odgovor bi verovatno bio DA, ali je pravo pitanje da li SME da potpiše dokument koji je na stranom jeziku?

E tu „leži zec“.

Ista stvar važi i za javne beležnike, ali o tome sam već pisao u članku Kako overiti izjavu kod javnog beležnika. Kratko uputstvo u 3 laka koraka. 

Zakon

Zakon o službenoj upotrebi jezika i pisama u Republici Srbiji je vrlo jasan, a posebno obratite pažnju na Član 3, tačka 4) 

 Član 1

U Republici Srbiji u službenoj je upotrebi srpski jezik.

U Republici Srbiji u službenoj je upotrebi ćiriličko pismo, a latinično pismo na način utvrđen ovim zakonom.

Na područjima Republike Srbije na kojima žive pripadnici nacionalnih manjina u službenoj upotrebi su, istovremeno sa srpskim jezikom i jezici i pisma nacionalnih manjina, na način utvrđen ovim zakonom.

ÄŒlan 2

Službenom upotrebom jezika i pisama, u smislu ovog zakona, smatra se upotreba jezika i pisama u radu: državnih organa, organa autonomnih pokrajina, gradova i opština (u daljem tekstu: organi), ustanova, preduzeća i drugih organizacija kad vrše javna ovlašćenja (u daljem tekstu: organizacije koje vrše javna ovlašćenja).

Službenom upotrebom jezika i pisama, u smislu ovog zakona, smatra se i upotreba jezika i pisama u radu javnih preduzeća i javnih službi, kao i u radu drugih organizacija kad vrše poslove utvrđene ovim zakonom.

ÄŒlan 3

Službenom upotrebom jezika i pisama smatra se naročito upotreba jezika i pisama u:

1) usmenom i pismenom opštenju organa i organizacija međusobno, kao i sa strankama, odnosno građanima;

2) vođenju postupka za ostvarivanje i zaštitu prava, dužnosti i odgovornosti građana;

3) vođenju propisanih evidencija od strane opštinskih organa i organizacija koje vrše javna ovlašćenja na teritoriji opštine (u daljem tekstu: evidencije);

4) izdavanju javnih isprava, kao i drugih isprava koje su od interesa za ostvarivanje zakonom utvrđenih prava građana;

5) ostvarivanju prava, dužnosti i odgovornosti radnika iz rada ili po osnovu rada.

Službenom upotrebom jezika i pisama smatra se i upotreba jezika i pisama pri: ispisivanju naziva mesta i drugih geografskih naziva, naziva trgova i ulica, naziva organa, organizacija i firmi, objavljivanju javnih poziva, obaveštenja i upozorenja za javnost, kao i pri ispisivanju drugih javnih natpisa.

Kako rešiti ovaj problem…

Jedini način da se ovo reši je „komplikovanim“, zaobilaznim putem, ali u skladu sa zakonom. Taj vaš dokument je potrebno da sudski prevodilac za engleski jezik prevede prvo na srpski, te ga onda oni mogu popuniti i overiti, a na kraju se sve to, tako popunjeno, prevodi nazad na engleski, opet kod sudskog prevodioca.

Zvuči pomalo smešno i bespotrebno, ali, nažalost je to jedini način u skladu sa zakonom. Naravno, svi se nadamo da će doći trenutak kada će javne službe „progovoriti“ engleski jezik.

Nažalost, za sada, drugog, pametnijeg, rešenja nema…

A SAD, NAJLAKŠI DEO…PREVOĐENJE NA ENGLESKI

Kada smo ovo razjasnili, stvar je prosta. Dakle, ovaj prevod sa engleskog, pa nazad na engleski za potrebne nadležnih organa možete uraditi kod vašeg sudskog tumača za engleski jezik u Novom Sadu.

Igor Ivkov, sudski tumač za engleski jezik u Novom Sadu prevodi sve dokumente u skladu sa visokim standardima za prevođenje. Budite sigurni da će vaši dokumenti biti pažljivo prevedeni prvo na srpski, za nadležne organe, a potom nazad na engleski jezik, a nakon toga prevod će biti detaljno proveren i usklađen.


Pratite blog Sudskog tumača za engleski jezik i pročitajte sve ono što vas može interesovati o prevodu, prevođenju, administrativnom procesu u vezi sa prevođenjem, kao i vedrijoj strani prevoda.

 

Za više informacija o prevodu na engleski jezik posetite www.SudskiTumacNS.com ili pratite Sudskog tumača za engleski jezik na društvenim mrežama LinkedIn, Facebook ili Twitter.