Sudski tumač za engleski jezik
stručan, brz i povoljan

Pozovite da se dogovorimo:

063 / 629 641

SMS

E-mail

Kako overiti stranu izjavu kod javnog beležnika. Kratko uputstvo u 3 laka koraka

Uvođenjem javnobeležničke službe sudovi su rasterećeni, a poslovi overe su povereni javnim beležnicima(popularno notarima).

Često, kada su vam potrebni dokumenti za inostranstvo (izjave, punomoći i slično), inostrani organi vam daju opciju da overite dokument kod službenika za davanje izjava (Commissioner of Taking Affidavits), službenika za zakletve (Commissioner of Oaths) ili javnog beležnika (Notary Public), naravno u zavisnosti od zemlje i pravnog sistema u toj zemlji (pošto sam sudski tumač za engleski jezik, pišem o ovim anglosaksonskim pravnim institucijama).

Sada imate mogućnost da taj posao obavite kod javnog beležnika, ali morate uzeti u obzir sledeće:

KADA JE DOKUMENT NA STRANOM JEZIKU, JAVNI BELEŽNIK VAM NI U KOM SLUČAJU NEĆE STAVITI SVOJ POTPIS I PEČAT NA SAM DOKUMENT.

  1. Pre svega, morate priložiti prevod na srpski jezik sa overom sudskog tumača, u dva primerka, kao i originalni dokument.
  2. Javni beležnik će uz prevod i originalni dokument priložiti svoju javnobeležničku ispravu kojom potvrđuje da ste potpisali dokument u njegovom prisustvu i na tom dokumentu će se nalaziti potpis i pečat javnog beležnika kao i sve ostale propratne inofrmacije.
  3. Na kraju ćete morati, kod sudskog prevodioca, da prevedete na engleski jezik i tu javnobeležničku ispravu, a taj prevode će vam sudski tumač spojiti jemstvenikom (trobojnim koncem) sa svim ovim prethodnim dokumentima.

To su svi koraci koje morate uraditi da biste imali propisno overen dokument u skladu sa zakonom.

Ja kao sudski tumač za engleski jezik u Novom Sadu ću vam prevesti sve dokumente u skladu sa visokim standardima za prevođenje. Budite sigurni da će svi dokumenti biti pažljivo prevedeni, a nakon toga detaljno provereni i usklađeni.

Pratite blog Sudskog tumača za engleski jezik i pročitajte sve ono što vas može interesovati o prevodu, prevođenju, administrativnom procesu u vezi sa prevođenjem, kao i vedrijoj strani prevoda.

Za više informacija o prevodu na engleski jezik posetite www.SudskiTumacNS.com ili pratite Sudskog tumača za engleski jezik na društvenim mrežama LinkedIn, Facebook ili Twitter.