Sudski tumač za engleski jezik
stručan, brz i povoljan

Pozovite da se dogovorimo:

063 / 629 641

SMS

E-mail

Prevođenje svedočanstava i đačkih knjižica iz Kanade

Povratnici iz Kanade, pre svega, dobrodošli u Srbiju😊. Sada kad ste se malo snašli, treba decu upisati u školu, a za to su vam potrebni dokumenti iz škole u Kanadi. Naravno, kao i u svemu, postoji određena procedura koju je potrebno proći kako biste mogli taj proces da završite.

Agencija za kvalifikacije

Ministarstvo prosvete je uspostavilo Agenciju za kvalifikacije u okviru koje se nalazi Centar za nostrifikaciju ENIC/NARIC  gde možete na jasan i transparentan, a pre svega brz način izvršiti priznavanje stranih školskih isprava.

U postupku priznavanja priznaje se celokupno obrazovanje ili određeni razredi završeni u inostranstvu.

Obratite pažnju da za kraće periode školovanja (polugodište ili kraći klasifakcioni period) nije moguće vršiti priznanje strane školske isprave kroz ovaj postupak.

Nostrifikacija u par koraka

Da ne bih dužio, a ni prepisivao, na njihovom sajtu imate jasna uputstva sa svim potrebnim formularima i obrascima koje je potrebno popuniti procesu priznavanja stranih školskih isprava. Detaljan spisak potrebne dokumentacije i opis procedure se nalazi OVDE.

Ukratko:

1) Popunite ZAHTEV za priznavanja isprave i pošaljete ga preporučenom poštom ili odnesete lično na adresu Agencije za kvalifikacije, Majke Jevrosime 51 u Beogradu od 10 do 14 časova svakog radnog dana

2) Pripremite originalno svedočanstvo – report card (ili overenu kopiju) o poslednjem završenom razredu osnovne škole u ​​inostranstvu ili stranoj ustanovi u Republici Srbiji, odnosno originalno svedočanstvo (ili overena kopija) o završenoj osnovnoj školi, koje, ako je potrebno, mora biti overeno pečatom.

2a) Legalizacija dokumenta, ukoliko je potrebna (raspitajte se u Agenciji za kvalifikacije na imejl: agencija@azk.gov.rs ili telefon +381 11 3345 740), može da se izvrši u Ambasadi Kanade. Više o tome pročitajte u mom tekstu koji sam pisao na tu temu.

3) Pripremite dokaze o svim prethodno završenim razredima u Republici Srbiji ili inostranstvu (original dokaza ili overena kopija o poslednjem završenom razredu i po jedna fotokopija svih prethodno završenih razreda).

4) Pripremite prevod svedočanstva poslednjeg završenog razreda kod ovlašćenog sudskog tumača za engleski jezik u Novom Sadu u Republici Srbiji. Prevod svedočanstva mora biti overen originalnim pečatom ovlašćenog sudskog prevodioca za engleski jezik.

5) Uplatite administrativnu taksu (iznos i broj računa se nalaze u spisku potrebne dokumentacije).

*NAPOMENA: Ako je podnosilac zahteva predao originalna svedočanstva za sve pojedine razrede završene u inostranstvu, oni se vraćaju po završetku postupka priznavanja.

A prevod?

Ja kao sudski tumač za engleski jezik u Novom Sadu ću vam prevesti sva svedočanstva za nostrifikaciju u skladu sa visokim standardima za prevođenje. Budite sigurni da će svi dokumenti biti pažljivo prevedeni, a nakon toga detaljno provereni i usklađeni.

Pratite blog Sudskog tumača za engleski jezik i pročitajte sve ono što vas može interesovati o prevodu, prevođenju, administrativnom procesu u vezi sa prevođenjem, kao i vedrijoj strani prevoda.

Za više informacija o prevodu na engleski jezik posetite www.SudskiTumacNS.com ili pratite Sudskog tumača za engleski jezik na društvenim mrežama LinkedInFacebook ili Twitter.


Podelite ovaj tekst sa drugima