Sudski tumač za engleski jezik
stručan, brz i povoljan

Pozovite da se dogovorimo:

063 / 629 641

SMS

E-mail

Punomoćje iz inostranstva i prevođenje na srpski jezik - objašnjenje u četiri koraka

Rodbina, bliža i dalja, u inostranstvu, a vi imate neku pravnu radnju za koju vam treba njihova saglasnost ili punomoćje kako biste to predočili nadležnim organima u cilju ostvarivanja svojih prava.

I šta sad?

Nema druge, morate to pribaviti i baš u onoj formi kojoj ti organi traže.

1. NAPIŠITE PUNOMOĆJE

Moguće opcije:

1) Možete ga sastaviti sami na engleskom

2) Možete ga sastaviti sami na srpskom pa ga dati na prevođenje na engleski

3) Može Vam ga sastaviti advokat na srpskom pa ga date na prevođenje na engleski jezik u praksi je ova opcija najčešća jer na kraju procesa sam advokat ili organ kome se podnosi punomoćje će tražiti upravo prevod teksta u istoj formi kao što je inicijalno sastavljeno na srpskom kako bi bilo usklađeno sa zakonskim normama i potrebama samog pravnog posla (potrebno ga je na kraju vratiti na taj originalni srpski tekst uz prevod svih overa inostranih organa)

2. PREVOD TEKSTA NA ENGLESKI JEZIK

Tekst punomoćja na srpskom mora biti i tačno i precizno preveden na engleski jezik. Najlakši način je da pošaljete Sudski tumač za engleski jezik u Novom Sadu u elektronskom obliku (npr. Microsoft Word), a ja vam prevod vratim isto tako imejlom, te ga možete odmah proslediti u inostranstvo.

3. POŠALJETE TEKST IMEJLOM

Kako ne biste gubili vreme, najjednostavnije je da taj prevod pošaljete imejlom u inostranstvo te ga oni odmah mogu odštampati i nositi na overu kod javnog beležnika ili drugog nadležnog organa.

ŠTA NAKON OVERE?

Kada se dokument propisno overi, potrebno je da vam taj overeni dokument pošalju pošto morate imati taj originalni dokument kod sebe. Ne možete uraditi ništa ako nemate kod sebe original.

Naravno, takav, propisno overen dokument, mora biti i propisno preveden od strane ovlašćenog sudskog tumača za engleski jezik pre nego što ga podnesete državnim organima.

U suštini, dokument je potrebno sada vratiti nazad na srpski i prevesti na srpski sve overe koje se nalaze na tom dokumentu. Prevod je potrebno da bude preveden i overen od strane sudskog tumača i na kraju uvezan sa kopijom originalnog dokumenta.

Sudski tumač za engleski jezik u Novom Sadu prevodi sve dokumente u skladu sa visokim standardima za prevođenje. Budite sigurni da će svi dokumenti biti pažljivo prevedeni, a nakon toga detaljno provereni i usklađeni.

Pratite blog Sudskog tumača za engleski jezik i pročitajte sve ono što vas može interesovati o prevodu, prevođenju, administrativnom procesu u vezi sa prevođenjem, kao i vedrijoj strani prevoda.

Za više informacija o prevodu na engleski jezik posetite www.SudskiTumacNS.com ili pratite Sudskog tumača za engleski jezik na društvenim mrežama LinkedIn, Facebook ili Twitter.