Sudski tumač za engleski jezik
stručan, brz i povoljan

Pozovite da se dogovorimo:

063 / 629 641

SMS

E-mail

Prevođenje dokumenata za vizu za Englesku

Kada želite da podnesete zahtev za vizu za Englesku, normalno je da merite i obraćate pažnju na svaku reč, na svako slovo i na svaki zarez, jer ne želite da vas odbiju.

Često mi se ljudi obraćaju sa pitanjem koji dokumenti su potrebni za vizu za Englesku, ali na to pitanje, nažalost ne postoji precizan odgovor.

Potrebna dokumenta za vizu za Englesku

Najvažniji savet kada je u pitanju dokumentacija za vizu za Englesku je da oni žele jasno i nedvosmisleno da vide da imate čvrste veze sa Srbijom kao i čvrste razloge da se vratite. Kada to kažem, mislim na stalno radno mesto na koje ste u obavezi da se vratite, nekretninu u vašem vlasništvu zbog koje opet morate da se vratite, porodične veze koje vas vezuju za Srbiju (suprug(a), deca), sredstva na bankovnom računu.

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI: Pre svega, moram jasno napomenuti, da ZVANIČAN spisak dokumentacije za vizu NE POSTOJI.

Ovaj spisak dokumenata u nastavku je sastavljen na osnovu prakse u prevođenju dokumenata za vizu za Englesku i na osnovu NEZVANIČNIH informacija koje sam pronašao na internetu koje su neke turističke agencije postavile na svoje sajtove.

Za zaposlene:

 • potvrda o zaposlenju na memorandum firme,
 • potvrda o mesečnim primanjima,
 • potvrda o godišnjem odmoru (sa datumom povratka na posao)

*(mada te sve potvrde poslodavac može staviti zajedno u jedan dokument),

Za preduzetnike:

 • potvrda o registraciji firme iz APR-a,
 • potvrda o plaćenom porezu iz Poreske uprave,
 • potvrda iz banke o stanju na ličnom deviznom računu,
 • potvrde o prometu na računima firme (dinarski i devizni računi),
 • izvodi iz banke za poslednja 2 meseca *(mada neki kažu da treba i 6 meseci);

Za nezaposlene:

 • uverenje o zaposlenju supružnika ili roditelja,
 • izjava o izdržavanju overena kod javnog beležnika,
 • potvrda o izvoru prihoda, poput iznajmljivanja stana, poslovnog prostora (ugovor, priznanica i drugo);

Za penzionere:

 • fotokopija rešenja o penziji uz originalni dokument na uvid,
 • fotokopija poslednjeg čeka penzije uz originalni ček na uvid;

Za studente:

 • potvrda sa fakulteta o studiranju,
 • indeks, odnosno kopija prve strane indeksa, poslednjeg semestra koji je overen i svih položenih ispita u indeksu (original indeksa na uvid),
 • dokumentacija o radnom odnosu za oba roditelja;

Za đake:

 • potvrda iz škole o pohađanju škole,
 • izvod iz matične knjige rođenih,
 • kopija đačke knjižice (original đačke knjižice na uvid),
 • overena saglasnost za putovanje oba roditelja za maloletna lica,
 • dokumentacija o radnom odnosu za oba roditelja;

Dobro, shvatio sam, imam dokumente i šta sad?

Svi dokumenti za vizu za Englesku MORAJU biti prevedeni na engleski jezik. Prevod svakog dokumenta mora sadržati ime i potpis prevodioca, kao i njegove kontakt podatke (adresa, telefon, imejl). Na prevodu bi trebalo da bude napisano nešto u stilu "true and accurate translation of the original document", odnosnokako Pravilnik o sudskim prevodiocima nalaže I hereby certify that this translation is in full conformity with the original in the Serbian language.

prevodjenje za englesku vizu

Koje sve podatke treba da sadrži prevod dokumenta za englesku vizu?

Tehničke napomene: Datumi u prevodu moraju biti ili u formatu DD/MM/YYYY ili jasno napisani da se vidi šta je dan, a šta je mesec npr. January 21, 2018 (ima i prevodilaca koji naopako prevedu pa često sa time naprave zbrku).

Prevode ne treba uvezivati, spajati sa originalima ili heftati to je prvo što pogledaju čim uđete, pošto oni sve dokumente skeniraju i šalju na odlučivanje u ambasadu u Varšavi, jer ovo u Beogradu je, u suštini, šalterska služba za prijem dokumenata.

Prevođenje na engleski jezik treba poveriti nekome sa iskustvom u tom poslu. Neki prevodioci i sudski tumači se skoro isključivo bave tim stvarima i znaju šta se traži i mogu da vam pomognu ili da vas upute.

Po meni, prevod je kritična tačka u tom procesu, pošto od njega zavisi kako vi izgledate u očima službenika u ambasadi traljav prevod, samim tim traljava i aplikacija za vizu, a i vaša šansa da je dobijete. Nemojte rizikovati da vas odbiju zato što prevod nije urađen u skladu sa zahtevima ambasade, odnosno normama i pravilima za prevođenje.

Prevođenje dokumenta na engleski jezik kod Vašeg sudskog tumača za engleski jezik bude gotovo relativno brzo, uglavnom, u roku od 24 časa, a ako vam se baš žuri, prevod može biti završen po hitnom postupku, u roku od par sati.

Pratite blog Sudskog tumača za engleski jezik i pročitajte sve ono što vas može interesovati o prevodu, prevođenju, administrativnom procesu u vezi sa prevođenjem, kao i vedrijoj strani prevođenja i engleskog jezika.

Za više informacija o prevodu na engleski jezik posetite www.SudskiTumacNS.com ili pratite Sudskog tumača za engleski jezik na društvenim mrežama LinkedIn, Facebook ili Twitter.