Zašto ja?


Ne prevodim sa hiljadu jezika na sve moguće jezike sveta. Ja sam isključivo sudski tumač za engleski jezik i ne bavim se posredovanjem u prevodima na druge jezike. Ne naplaćujem razne, nepotrebne troškove kancelarijskog poslovanja, posredovanja u prevođenju ili porez na "nepostojeće usluge". Zaobiđite posrednike i platite samo prevod sudskog tumača na engleski jezik - cut the middle man. Ovaj sajt je pravo mesto na kome ćete rešiti sve vaše nedoumice i nejasnoće vezane za prevod dokumenata sa ili na engleski jezik uz overu sudskog tumača. Ili bez overe, u slučaju da vam dokument nije potreban u nekom zvaničnom pravnom prometu.


Ko sam ja?


Igor Ivkov, diplomirani profesor engleskog jezika i stalni sudski tumač/prevodilac za engleski jezik od decembra 2007. godine.

Od avgusta 2006. godine do juna 2014. godine, bio sam Koordinator-savetnik Prevodilačke jedinice u OTP banci Srbije a.d. Novi Sad zadužen za pismeno i usmeno prevođenje sa srpskog na engleski i obrnuto kao i za lekturu na oba jezika i organizaciju sveukupne interne i eksterne korespondencije.

Pre toga, od juna do septembra 2005, radio sam kao honorarni prevodilac u Continuum d.o.o. Beograd na poslovima lokalizacije finansijskog softvera Microsoft Navision. U 2002. godini bio član Microsoft tima za lokalizaciju koji je radio na kompletnoj lokalizaciji operativnog sistema Microsoft Windows XP.

Takođe sam stekao ogromno iskustvo u međunarodnom, humanitarnom sektoru. U okviru posla bio sam zadužen za selekciju, sprovođenje, monitoring, uvođenje novih strategija i dugoročni razvoj, ali i za pismeno prevođenje na engleski i na srpski različitih dokumenata kao i za usmeno prevođenje na sastancima, prezentacijama i diskusijama, takođe na engleskom i na srpskom jeziku.

Tokom godina prevodilačkog rada, stekao sam ogromno iskustvo i stručnost u prevođenju na engleski jezik na polju ekonomije, bankarstva, finansija, prava, privrede i informacionih tehnologija.


Dostavljanje dokumenata


Dokumente za prevod od strane sudskog tumača za engleski jezik možete doneti lično, uz prethodan telefonski dogovor, ali to nije jedini način.

Naručite prevod iz vaše fotelje
Ukoliko ste iz Beograda ili nekog drugog grada u Srbiji i dokumente za prevod na engleski jezik imate u elektronskoj formi, skenirane ili fotografisane, možete ih poslati putem forme za slanje dokumenata ili preko aplikacija Viber ili Whats up sa vaših mobilnih telefona. Prevode overene pečatom sudskog tumača za engleski jezik šaljem kurirskom službom na vašu kućnu adresu (cena dostavljanja je oko 350 dinara + cena prevoda, a stiže već sledećeg dana i plaćate kuriru pouzećem). Na vama je samo da pozovete svog sudskog tumača za engleski jezik u Novom Sadu na: 063/629-641

Ukoliko niste iz Novog Sada ili dokumente imate u elektronskoj formi, skenirane, možete ih poslati putem forme za slanje dokumenata.


Poverljivost dokumenata


Svi dokumenti koje donesete na prevod sa overom sudskog tumača imaju pravnu vrednost i stoga se svaki dokument smatra poverljivim podatkom, nezavisno u kom obliku je predat - usmeno, pismeno ili elektronski.


Baš ono što ste tražili


Često me ljudi zovu kako bi pronašli sudske tumače za druge jezike, a oni su svi ovde, razvrstani po gradovima, jezicima i sudovima u Vojvodini. Što se tiče one bujice papira koja vas čeka, neka uputstva za lakše snalaženje su postavljena i na internetu (mada daleko od toga da su tu sva). Možete pronaći informacije o vađenju ličnih dokumenata, kao i sve što vam je potrebno za zamenu inostrane vozačke dozvole.
Takođe, odavde možete "skoknuti" do virtualnog matičara, a i pronaći informacije kako i gde se izdaju uverenja suda o nekažnjavanju kao i sam zahtev za izdavanje uverenja o nekažnjavanju, kako se overavaju dokumenti, vrše međunarodne overe i stavljaju apostili, a malo detaljnije informacije o overi dokumenata i prevoda možete pronaći ovde.

Korisni linkovi

  • Spisak sudskih tumača za sve jezike
  • Informacije o vađenju ličnih dokumenata
  • Zamena inostrane vozačke dozvole
  • Virtuelni matičar
  • Uverenje suda o nekažnjavanju
  • Overa dokumenata u sudu
  • Međunarodne overe - apostil