Sudski tumač za engleski jezik
stručan, brz i povoljan

Pozovite da se dogovorimo:

063 / 629 641

SMS

E-mail

Mesna nadležnost – kratko objašnjenje i zašto je važna prilikom međunarodne overe dokumenata

Čim se upustite u međunarodnu overu dokumenata, odnosno što bi rekli legalizaciju dokumenata, odmah iskoči pitanje mesne nadležnosti, a nije u pitanju ni mesni narezak, a ni mesara. I odmah dobijete sevajuću glavobolju u prednjem režnju mozga. :-)

Šta je uopšte to?

Stvar je u suštini vrlo prosta: Kada je u pitanju sud, mesna nadležnost podrazumeva pravo i dužnost stvarno nadležnog suda da na određenoj teritoriji vrši sudsku funkciju. Da pojednostavimo na prostom primeru: Sud u Novom Sadu ima i pravo i dužnost da vrši svoju funkciju isključivo i jedino na teritoriji Novog Sada.

E sad, ono što je nama bitno, kada je u pitanju legalizacija dokumenta za inostranstvo, je gde mi treba da idemo i u kom sudu je uopšte moguće overiti neki dokument.

To zavisi upravo od te mesne nadležnosti, odnosno od prebivališta ili boravišta osobe koja je potpisala taj dokument, odnosno u kom sudu je ostavila (deponovala) svoj potpis. Opet na plastičnom primeru: Ako je neki direktor škole u Novom Sadu potpisao svedočanstvo, onda je sasvim sigurno da je taj direktor deponovao svoj potpis sudu u Novom Sadu i to je jedino mesto gde taj dokument može da se overi u cilju dalje međunarodne overe.

Isto važi i za overu prevoda sudskog prevodioca (ako je sudski prevodilac iz Novog Sada, on ima potpis i pečat deponovan u sudu u Novom Sadu i ne možete overiti prevod u nekom drugom mestu).

Kad već pominjemo osnovni sud u Novom Sadu (Sutjeska br. 3), overu vaših dokumenata možete izvršiti u kancelariji za međunarodne overe - kancelarija 257 na drugom spratu, radno vreme je od 9 do 13 časova, a telefon je 021/4876-362 (sve ostale informacije o međunarodnim overama i cenama su na ovom LINKU.

…i da li mi treba?

Ovaj proces overe predstavlja prvi korak u međunarodnoj overi u zavisnosti za koju vam zemlju treba. Postoji delimična (pojednostavljena) overa APOSTILOM i PUNA MEĐUNARODNA OVERA i to, kao što rekoh, zavisi od zemlje za koju vam je dokument potreban, te je najbolje da službeniku za overu naglasite za koju vam zemlju trebaju dokumenti, odnosno sama ta overa.

A SAD, NAJLAKŠI DEO…PREVOĐENJE NA ENGLESKI

Kada izvršite overu apostilom, odnosno punu međunarodnu overu u sudu, NIKAKO PRE, onda donosite dokumente na prevod kod sudskog tumača.  Prevođenje dokumenta kod Vašeg sudskog tumača za engleski jezik sa mesnom nadležnošću u Novom Sadu bude gotovo relativno brzo, uglavnom, u roku od 24 časa, a ako vam se baš žuri, prevod može biti završen po hitnom postupku, u roku od par sati.

Pratite blog Sudskog tumača za engleski jezik i pročitajte sve ono što vas može interesovati o prevodu, prevođenju, administrativnom procesu u vezi sa prevođenjem, kao i vedrijoj strani prevoda.

Za više informacija o prevodu na engleski jezik posetite www.SudskiTumacNS.com ili pratite Sudskog tumača za engleski jezik na društvenim mrežama LinkedIn, Facebook ili Twitter.


Podelite ovaj tekst sa drugima