Sudski tumač za engleski jezik
stručan, brz i povoljan

Pozovite da se dogovorimo:

063 / 629 641

SMS

E-mail

Izvodi iz matičnih knjiga sa Kosova i Metohije

Ratna događanja tokom 1999. godine na Kosovu i Metohiji su ostavila za sobom mnogo unesrećenih ljudi. Takođe su pred srpsku administraciju postavila nove izazove kada su u pitanju lični dokumenti i prenete nadležnosti iz opština sa Kosova i Metohije.

Šta kaže zakon

Zakon o matičnim knjigama od 19. marta 2009. godine u Članu 6 pominje nadležnosti opštinskih službi u Srbiji u vezi sa matičnim knjigama i taksativno ih nabraja.

Napomena: ZA SVAKI GRAD SAM STAVIO LINK KA ODGOVARAJUĆOJ STRANICI MATIČNE SLUŽBE PA SAMO MOŽETE KLIKNUTI NA NJEGA.

1. Nadležnost

Član 6

Poslovi vođenja matičnih knjiga i rešavanja u prvostepenom upravnom postupku u oblasti matičnih knjiga za područje Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija poveravaju se:

- gradu Nišu za grad Prištinu i opštine: Podujevo, Glogovac, Obilić, Lipljan i Kosovo Polje

- gradu Kragujevcu za opštine: Peć, Istok i Klina

- gradu Kraljevu za opštine: Kosovska Mitrovica, Srbica, Zubin Potok, Vučitrn, Zvečan i Leposavić

- gradu Kruševcu za opštine: Prizren, Orahovac, Suva Reka i Gora

- gradu Jagodini za opštine: Đakovica i Dečani

- gradu Vranju za opštine: Gnjilane, Vitina, Kosovska Kamenica i Novo Brdo

- gradu Leskovcu za opštine: Uroševac, Kačanik, Štimlje i Štrpce.

Ali, to je nažalost sve, bar što sam ja našao od informacija. Na terenu, koliko čujem od klijenata, situacija je počesto drugačija: ne mogu da pronađu matične knjige, izgubljene su ili čak nisu ni prenete, često nisu uvedeni podaci u elektronsku evidenciju te ni tako ne možete doći do izvoda.sve u svemu velika muka, a nemate se kome obratiti da se konkretan problem reši i ljudi su ostavljeni sami sebi i ovom spisku opština kojima su poverene nadležnosti.

Prevođenje izvoda iz matičnih knjiga na engleski jezik

Ako imate sreće pa dođete do svojih izvoda iz matičnih knjiga rođenih, venčanih ili umrlih sa Kosova i Metohije, onda ste najteži deo posla završili. Ja kao sudski tumač za engleski jezik u Novom Sadu ću vam ih prevesti u skladu sa visokim standardima za prevođenje. Budite sigurni da će svi dokumenti biti pažljivo prevedeni, a nakon toga detaljno provereni i usklađeni.

Pratite blog Sudskog tumača za engleski jezik i pročitajte sve ono što vas može interesovati o prevodu, prevođenju, administrativnom procesu u vezi sa prevođenjem, kao i vedrijoj strani prevoda.

Za više informacija o prevodu na engleski jezik posetite www.SudskiTumacNS.com ili pratite Sudskog tumača za engleski jezik na društvenim mrežama LinkedIn, Facebook ili Twitter.