Sudski tumač za engleski jezik
stručan, brz i povoljan

Pozovite da se dogovorimo:

063 / 629 641

SMS

E-mail

APOSTIL OVERA NA DOKUMENTIMA IZ AUSTRALIJE

Kada želite da upišete kod matičara u matične knjige u Srbiji vaše dete koje je rođeno u Australiji ili brak koji je sklopljen tamo, ali i činjenicu o smrti, potrebno je pre svega da pripremite neophodne dokumente i overite ih na odgovarajući način u Australiji.

Naravno ovo se odnosi i na ostale dokumente koji su potrebni u pravnom prometu u Republici Srbiji odnosno za dokumente koji se podnose državnim organima.

APOSTIL (Apostille) ?!?

Svi zvanični dokumenti iz Australije moraju biti propisno legalizovani/overeni međunarodnom overom Apostille pošto su i Srbija i Australija potpisnici Haške konvencije.

Overom javne isprave potvrđuje se verodostojnost potpisa lica koje je dokument potpisalo kao i verodostojnost pečata stavljenog na dokument

OVERAVA SE ISKLJUČIVO IZVORNI, ORIGINALNI DOKUMENT I OVERA SE VRŠI U AUSTRALIJI.

Overa u skladu sa Haškom konvencijom vrši se na SAMOM originalnom dokumentu.

Obrazac potvrde posebno je propisan Haškom konvencijom i izrađen je u formi tabele u koji se upisuju odgovarajući podaci (pečat Apostille). Tim obrascem se potvrđuje verodostojnost potpisa, svojstvo potpisnika dokumenta i istinitost pečata ili žiga na dokumentu.

Potpis i pečat na potvrdi (obrascu) oslobođeni su bilo kakve dalje overe i tako overen dokument je podoban za upotrebu u svim državama potpisnicama Haške konvencije.

Izgleda Apostila iz Australije

KO IZDAJE APOSTIL U AUSTRALIJI?

Apostil u Australiji izdaje Ministarstvo inostranih poslova i trgovine (Department of Foreign Affairs and Trade) koje je jedino ovlašćeno telo za izdavanje Apostila u Australiji. Oni potpisuju i stavljaju pečat na Apostil i spajaju sam obrazac Apostila sa javnim dokumentom za koji se potvrđuje verodostojnost, a državna agencija SMARTRAVELLER dostavlja dokumente putem pošte ili preko ispostava Australijskih pasoških kancelarija.

Obratite pažnju, matična služba u Srbiji prihvata JEDINO dokumente koji su propisno legalizovani, odnosno, ako nemate Apostil na vašem izvodu ili drugom javnom dokumentu, nećete ni moći da izvršite upis u odgovarajuću evidenciju, odnosno nećete moći da koristite dokumente u pravnom prometu u Srbiji.

JAO, ZABORAVIO SAM DA STAVIM APOSTIL U AUSTRALIJI!!!

NA SREĆU, AMBASADA AUSTRALIJE PRUŽA SVOJIM GRAĐANIMA MOGUĆNOST DA OVERE (APOSTILIRAJU) AUSTRALIJSKE DOKUMENTE U AMBASADI U BEOGRADU. POTREBNO JE SAMO DA IH KONTAKTIRATE I ZAKAŽETE TERMIN. LINK SE NALAZI OVDE.

PREVOĐENJE NA SRPSKI JEZIK

Naravno, takav, propisno overen dokument koji sadrži i Apostil, mora biti i propisno preveden od strane ovlašćenog sudskog tumača za engleski jezik pre nego što ga podnesete državnim organima.

Kada su u pitanju izvodi iz matičnih knjiga rođenih, venčanih i umrlih, od 2011. godine, prema uputstvu Ministarstva pravde Republike Srbije Sektor za pravosuđe, a u skladu sa odredbama Zakona o matičnim knjigama, kojima je propisano da se činjenice rođenja, zaključenja braka i smrt nastale van teritorije Republike Srbije upisuju na osnovu izvoda iz matičnih knjiga inostranih organa.

Radi upisa u matične knjige na osnovu dokumenata nekog inostranog organa neophodno je da izvod inostranog organa bude preveden na srpski jezik, ĆIRILIČNIM PISMOM uz transkripciju (izgovor po Vuku) ličnih imena, naziva mesta u stranim državama i naziva stranih država.

Transkripcija podrazumeva prevođenje imena, prezimena, gradova i država tako da odgovaraju načinu na koji se to ime, prezime, grad ili država izgovaraju i pišu na srpskom jeziku.

Moja praksa, prilikom prevoda izvoda iz matičnih knjiga na srpski jezik, je da, uz prevod na srpski jezik, ćiriličnim pismom, uz obaveznu pravilnu transkripciju imena, prezimena, gradova ili država, u zagradi takođe navedem te podatke i u izvornom obliku na latinici (npr. Džon Stjuart iz Sidneja, Australija[John Stewart, Sydney, Australia]). Na taj način će službenicima u matičnoj službi biti apsolutno jasno kako se ime izgovara i kako se piše i moći će pravilno da ga unesu u matične knjige, a u zagradi će videti i izvorni oblik tih podataka.

Sudski tumač za engleski jezik u Novom Sadu prevodi sve dokumente u skladu sa visokim standardima za prevođenje. Budite sigurni da će svi dokumenti biti pažljivo prevedeni, a nakon toga detaljno provereni i usklađeni.

Pratite blog Sudskog tumača za engleski jezik i pročitajte sve ono što vas može interesovati o prevodu, prevođenju, administrativnom procesu u vezi sa prevođenjem, kao i vedrijoj strani prevoda.

Za više informacija o prevodu na engleski jezik posetite www.SudskiTumacNS.com ili pratite Sudskog tumača za engleski jezik na društvenim mrežama LinkedIn, Facebook ili Twitter.