Sudski tumač za engleski jezik
stručan, brz i povoljan

Pozovite da se dogovorimo:

063 / 629 641

SMS

E-mail

Blog

Uverenje o nekažnjavanju iz suda kratki vodič u 4 koraka

Neretko za viznu proceduru morate izvaditi i UVERENJE O NEKAŽNJAVANJU IZ SUDA (tačnije Uverenje da nije pokrenut krivični postupak i da nije pokrenuta istraga). Uverenje o nekažnjavanju iz policije samo potvrđuje da niste već kažnjeni, dok uverenje iz suda potvrđuje da nema nikakvog krivičnog postupka ili istrage protiv vas.