Sudski tumač za engleski jezik
stručan, brz i povoljan

Pozovite da se dogovorimo:

063 / 629 641

SMS

E-mail

Blog

Outsourcing prevodjenje na engleski za firme - 4 saveta

Rastući zahtevi za prevodima dokumenta primorali su mnoge firme da razmišljaju o saradnji ili zapošljavanju prevodioca/sudskog tumača kako bi postigli/ispratili rast i razvoj svoje firme u inostranstvu ili u saradnji sa inostranstvom. Firme koje posluju na međunarodnom nivou imaju stalnu potrebu za prevođenjem za strana tržišta na kojima posluju. Zahtevi za prevodima će i dalje rasti kao rezultat globalizacije u trgovini na svetskom nivou.

Stručan prevod na engleski - put do savršenog prevoda...

Prevođenje, bilo ono uz overu sa pečatom sudskog tumača ili bez overe, nije samo „puko prekucavanja teksta sa srpskog na engleski i obrnuto“ (prim. autora: Da, dobro ste pročitali – bilo je zahteva tipa: „Treba samo da mi se prekuca dokument na engleski jezik“). Nakon „prekucavanja“, sledi mukotrpan i vrlo precizan posao lekture i korekture – iščitavanja, usklađivanja i sličnog.