Sudski tumač za engleski jezik
stručan, brz i povoljan

Pozovite da se dogovorimo:

063 / 629 641

SMS

E-mail

Blog

Sudski prevodilac: mogućnost poslovnog razvoja

Moje izlaganje sa Druge konferencije Udruženja sudskih tumača i prevodilaca Srbije u Svečanoj sali skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine u Novom Sadu, 01. oktobra 2017. godine sa temom: „Sudski prevodilac – mogućnost poslovnog razvoja“.

Overa potpisa kod javnog beležnika

Overe potpisa na saglasnostima roditelja za dete, potvrdama, izjavama, punomoćjima, ugovorima o kupovini i prodaji automobila, brisovnim dozvolama i sličnim dokumenatima su potrebne kada želite da ostvarite neko svoje pravo pred institucijama u zemlji ili u inostranstvu.