Sudski tumač za engleski jezik
stručan, brz i povoljan

Pozovite da se dogovorimo:

063 / 629 641

SMS

E-mail

Saglasnost roditelja za putovanje dece u inostranstvo

Kada maloletna deca putuju u inostranstvo, sama, bez roditelja ili sa jednim roditeljom, uvek se nameće pitanje da li je potrebna bilo kakva saglasnost roditelja i šta treba uraditi u tom slučaju.

Da odmah razrešimo tu misteriju, odnosno da skratimo priču – Član 54 Zakona o graničnoj kontroli („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 24/2018), jasno i nedvosmisleno utvrđuje tu obavezu. Dakle, morate imati saglasnost da bi dete izašlo iz zemlje.

Tekst zakona:

Maloletna lica

ÄŒlan 54

Prilikom granične provere maloletnih lica, policijski službenik posebnu pažnju obraća da li maloletno lice putuje samo ili u pratnji drugog lica.

Za prelazak državne granice maloletno lice, državljanin Republike Srbije do navršene 16. godine života, kada putuje samo ili u pratnji drugog lica koje mu nije roditelj ili zakonski zastupnik, mora posedovati overenu saglasnost oba roditelja, ako zajednički vrše roditeljsko pravo, ili zakonskog zastupnika.

 

Takođe, skoro sve inostrane zemlje traže saglasnost roditelja sa prevodom sudskog tumača kada dete ide u inostranstvo samo ili sa jednim od roditelja.

Tekst saglasnosti

Saglasnost roditelja za putovanje možete napisati svojeručno ili je otkucati na računaru, pa odštampati, čak mislim da možete dobiti i prazan obrazac kod javnog beležnika pa ga popuniti na licu mesta, a možete i preuzeti obrazac saglasnosti sa interneta pa ga odštampati i popuniti ručno ili odmah popuniti na računaru pa odštampati (odmah spremite obrazac u dva primerka, pošto jedan primerak ostaje kod javnog beležnika).

Overa saglasnosti kod javnog beležnika

Ne morate ići na više mesta, sve rešite na licu mesta, kod javnog beležnika, i nema potrebe da posebno zakazujete kod javnog beležnika kada su u pitanju overe saglasnosti:

1. Kada idete kod javnog beležnika morate imati sa sobom:

        a)    originalnu popunjenu i potpisanu saglasnost  

        b)    dokument za identifikaciju – ličnu kartu, pasoš ili vozačku dozvolu. Ako je lice po punomoći, obavezno doneti originalnu punomoć koju će javni beležnik zadržati.

 *Kada je u pitanju strano lice koje potpisuje saglasnost i ne zna srpski jezik, obavezno je i prisustvo sudskog tumača. Overavanje dokumenta uz prisustvo sudskog prevodioca se uvećava za 1800 dinara*.

2. Javni beležnik će vam saglasnost overiti sa svojim tekstom overe i nakon toga imate overenu saglasnost za putovanje deteta u inostranstvo koja je na srpskom jeziku.

Prevođenje saglasnosti na engleski jezik

Ja kao sudski tumač za engleski jezik u Novom Sadu ću vam prevesti saglasnost za putovanje u skladu sa visokim standardima za prevođenje. Budite sigurni da će svi dokumenti biti pažljivo prevedeni, a nakon toga detaljno provereni i usklađeni.

Prevod saglasnosti na engleski jezik ćete dobiti u dva primerka – jedan će biti spojen sa originalnim dokumentom, a drugi primerak prevoda će biti spojen sa kopijom saglasnosti.

 

Pratite blog Sudskog tumača za engleski jezik i pročitajte sve ono što vas može interesovati o prevodu, prevođenju, administrativnom procesu u vezi sa prevođenjem, kao i vedrijoj strani prevoda.

Za više informacija o prevodu na engleski jezik posetite www.SudskiTumacNS.com ili pratite Sudskog tumača za engleski jezik na društvenim mrežama LinkedIn, Facebook ili Twitter.