Sudski tumač za engleski jezik
stručan, brz i povoljan

Pozovite da se dogovorimo:

063 / 629 641

SMS

E-mail

Proverite ko prevodi vaše dokumente u 4 laka koraka

Kada su vam potrebni prevodi na engleski jezik, bilo sa overom ili bez overe sudskog tumača, šta vam je glavni kriterijum da se odlučite koga ćete izabrati? Cena? Lokacija? Brzina? Preporuka?

Nažalost, u Srbiji, ljudima je i dalje presudni faktor cena – što jeftinije, to bolje, nije mi važno ko (i kako) će mi prevesti dokument, bitno je da ima pečat sudskog tumača. Teška su vremena i to u potpunosti razumem, živimo u istoj zemlji i imamo iste probleme, ali se to na kraju svede na onu našu narodnu (ne pesmu, nego poslovicu) „Koliko para, toliko muzike“, na koju izgleda namerno zaboravimo.

U redu, prošli ste jeftinije, ali šta to znači?

 

1. Loš prevod

Prvo, jeftinije, neretko, znači loš ili traljav prevod, prepun grešaka, a to za rezultat može imati, recimo, odbijanje zahteva za dobijanje vize ili nemogućnost ostvarivanja nekog drugog prava. Simple as that. Ali, uštedele su se pare.

2. Nemogućnost overe prevoda

Drugo, kao ilustraciju toga šta to još može da podrazumeva, navešću iskustvo jednog mog klijenta: Klijent je našao agenciju gde može da dobije najjeftiniji prevod, i naravno, otišao tamo i predao dokumente na prevođenje. Uzgred, nije ih predao sudskom tumaču, već nekoj sekretarici u toj agenciji. Super, sve je fino i krasno, cena odgovarajuća, za rok su se dogovorili i što bi se „reklo“ u Vojvodini: „Mirna Bačka“. Klijent je otišao u dogovoreno vreme po prevode, oni (prevodi) ga čekaju, ali sa pečatima sudskih tumača koji nisu iz Novog Sada – jedan je iz grada X, a drugi iz grada Y. (oba su grada u Srbiji, ali ih namerno nisam naveo da ne bi neko stekao utisak da se sudski tumači razlikuju po kvalitetu u zavisnosti od grada u kome su imenovani, jer bi to bilo daleko od istine) Nema veze, kao što rekoh na početku - nije mi važno ko (i kako) će mi prevesti dokument, bitno je da ima pečat sudskog tumača. Klijent je otišao sa tim dokumentima u sud u Novom Sadu da izvrši overu prevoda, kad ono, međutim. Ne može da se izvrši overa prevoda u Novom Sadu, već samo u sudu pri kome je sudski tumač postavljen – dakle, u ovom slučaju, u gradu X, odnosno Y. I šta sad? „Blizu“ i grad X i grad Y, karta ili gorivo nisu skupi. Nisu bez razloga sudski tumači postavljeni prema mestu prebivališta. Ali bilo je jeftino, uštedelo se.

 

3. Poverljivost

I treće, po meni, poprilično važno i bitno je sledeće: „Kome predajete svoje lične, poverljive dokumente na prevod?“ Vi vaše izvode iz banke, rešenja o razvodu, uverenja o primanjima i slične, lične dokumente predajete na prevod „nekoj sekretarici“ koja vaše dokumente skenira i pošalje ih ko zna gde i ko zna kome? Gde je tu poverljivost vaših dokumenata? Odletela kroz prozor, odnosno puštena niz vodu, tj. internet. A da, zaboravio sam, prevod je bio jeftiniji. Onda ništa, izvin’te na smetnji.

 

 

4. Uvezivanje prevoda sa originalom

Uzgred, četvrta, da kažem „tehnička  sitnica“ – kako će vam gorepomenuti sudski tumači iz grada X i Y povezati prevode sa vašim originalnim dokumentom ili overenom kopijom (i to uvezivanje overiti svojim pečatom sudskog tumača)? I to je jedan od uslova koji neke ambasade zahtevaju prilikom predaje dokumenata, ali prošli ste jeftnije, pa ako vas iz ambasade vrate, nema veze.
Naravno, nije u svim slučajevima potrebno izvršiti overu prevoda u sudu ili uvezati prevod sa originalnim dokumentom, ali pitanje poverljivosti i dalje stoji. Znate li kome ste predali vaše dokumente na prevod na engleski jezik?
Sudski tumač je lično odgovoran za tačan i precizan prevod i u obavezi je da čuva poverljivost podataka. Imenovan je pri sudu prema mestu prebivališta, a prema potrebama suda (u mom slučaju moj matični sud je Osnovni sud u Novom Sadu).

Pratite blog Sudskog tumača za engleski jezik i pročitajte sve ono što vas može interesovati o prevodu, prevođenju, administrativnom procesu u vezi sa prevođenjem, kao i vedrijoj strani prevoda.

Za više informacija o prevodu na engleski jezik posetite www.SudskiTumacNS.com ili pratite Sudskog tumača za engleski jezik na društvenim mrežama LinkedIn, Facebook ili Twitter.