Sudski tumač za engleski jezik
stručan, brz i povoljan

Pozovite da se dogovorimo:

063 / 629 641

SMS

E-mail

Prevođenje vojne knjižice na engleski jezik – viza za Kanadu

Već izvesno vreme, uz gomilu dokumenata koje je potrebno priložiti kada podnosite zahtev za iseljeničku vizu za Kanadu (uključujući i prevode tih dokumenata od strane sudskog tumača za engleski jezik), kanadski imigracioni organi traže i kompletnu vojnu knjižicu uz kompletan prevod iste (uključujući i prazne stranice). *Da napomenem, to važi ne samo za iseljeničke vize, već i za turističke vize za Kanadu.

Događanja devedestih godina na prostorima bivše SFRJ i nesređeni administrativni odnosi između bivših republika su ih, izgleda, podstakli da traže potpuni prevod ovog dokumenta na engleski jezik kako bi imali sveobuhvatan uvid.

U većini slučajeva, vojne knjižice sadrže samo lične podatke, rod vojske, gde je odslužen vojni rok i gde ste evidentirani nakon vojnog roka, ali to sada više nije dovoljno – potrebno je da se jasno vidi (i prevede na engleski jezik) da su preostale stranice prazne, čak je potrebno prevesti i rukom napisan tekst kada je položena zakletva i da je zabranjeno kupati se na rekama, jezerima i morima  tokom odsluženja vojnog roka.

Ne bih ulazio u opravdanost ovakvog zahteva, kao i zakonsku obavezu da se vojna knjižica tretira kao poverljivi dokument i da se ne sme davati na uvid, niti iznositi iz zemlje, jer kada podnosite zahtev za imigraciju za Kanadu (ili za bilo koju drugu zemlju) u interesu vam je da vaš zahtev bude odobren, pa ćete, naravno, uraditi sve što od vas traže.

Prilikom prevoda vojne knjižice na engleski jezik, moj savet je da, pre svega, napravite overenu kopiju svih stranica vojne knjižice (o postupku pravljenja overene fotokopije dokumenata možete pročitati OVDE) i onda tu overenu kopiju odnesete na prevod (overeni prevod se na kraju poveže sa tom kopijom i imate kompletiran dokument).

Kao što sam i napomenuo na početku teksta, potrebno je prevesti sve stranice vojne knjižice, uključujući i prazne (na praznima se prevede samo tekst koji je odštampan u vojnoj knjižici i označi se da je rubrika prazna/nepopunjena). Ja u svom prevodu navodim svaku stranicu (broj stranice) i prevodim kompletan tekst (uključujući i tekst koji je često rukom pisan na koricama).

To je, nažalost, jedan, neočekivan, dodatni trošak, ali je to ono što kanadske imigracione vlasti traže da bi vam odobrili vizu.

Pratite blog Sudskog tumača za engleski jezik i pročitajte sve ono što vas može interesovati o prevodu, prevođenju, administrativnom procesu u vezi sa prevođenjem, kao i vedrijoj strani prevoda.

Za više informacija o prevodu na engleski jezik posetite www.SudskiTumacNS.com ili pratite Sudskog tumača za engleski jezik na društvenim mrežama LinkedIn, Facebook ili Twitter.


Podelite ovaj tekst sa drugima