Sudski tumač za engleski jezik
stručan, brz i povoljan

Pozovite da se dogovorimo:

063 / 629 641

SMS

E-mail

Prevođenje uverenja o slobodnom bračnom stanju na engleski jezik

Ženidbe i udadbe u inostranstvu zarad prave ljubavi ili samo zbog papira kako biste sredili vaš status tamo iziskuju nezaobilaznu birokratiju. Kad tu prepreku pređete, onda je vreme da sečete tortu i odigrate prvi ples sa svojim izabranikom.

Svadba, svadba.....

Kada sklapate brak u inostranstvu, budući da ste strani državljanin, u većini slučajeva trebalo bi da matičaru u inostranstvu priložite sledeće dokumente: potvrdu o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih i uverenje o slobodnom bračnom stanju i to naravno uz prevod ovlašćenog sudskog tumača LINK. Imajte na umu da ovaj spisak dokumenata za sklapanje braka nije u svim zemljama isti, te samim time nije ni konačan, i moja je preporuka da se uvek raspitate kod matičara u datoj zemlji koji su konkretno dokumenti potrebni.

Uverenje o slobodnom bračnom stanju

Samo Uverenje o slobodnom bračnom stanju je javna isprava koja služi kao dokaz kojim se potvrđuje da je osoba slobodnog bračnog stanja, a ovaj podatak se utvrđuje na osnovu podataka sadržanih u matičnim knjigama, u skladu sa članom 80, stav 1. Zakona o matičnim knjigama.

Procedura za vađenje uverenja kojim se potvrđuje da nema prepreka da se udate/oženite se vadi kod matičara u opštini u kojoj ste rođeni. Cene se od opštine do opštine neznatno razlikuju, ali procedura je sledeća:

  1. Popunite obrazac zahteva za izdavanje uverenja o slobodnom bračnom stanju (za neke opštine, poput novosadske, taj dokument možete preuzeti i na internetu, odnosno i OVDE.
  2. Uz zahtev potrebno je dostaviti i sledeće dokumente:
  • izvod iz matične knjige rođenih za lice na čije se ime izdaje uverenje o slobodnom bračnom stanju,
  • ukoliko ste razvedeni izvod iz matične knjige venčanih sa upisanom činjenicom prestanka braka ili rešenje o razvodu
  • za udovce/udovice, izvod iz matične knjige umrlih
  • lična karta (na uvid),
  • nekada traže i uverenje o prebivalištu iz policije
  • uplatnicu o uredno plaćenoj taksi.

Napominjem i ovde da je najbolje da prvo proverite kod matičara koji su dokumenti potrebni, da ne biste uludo vadili dokumente (procedura jeste zakonski regulisana, ali se ponekad desi da matičari traže i uverenje o državljanstvu ili čak i nešto treće, a sa druge strane, nekad im i nisu potrebni svi pobrojani dokumenti)

Jel gotovo?

E sad, kada ste dobili uverenje o slobodnom bračnom stanju, u zavisnosti za koju vam zemlju treba, u najvećem broju slučajeva trebalo bi da izvršite odgovarajuću međunarodnu overu u sudu u mestu gde ste izvadili dokumente za sklapanje braka u inostranstvu (odnosno prema mesnoj nadležnosti). Kada kažem odgovarajuću imate izbor između APOSTILA i PUNE MEĐUNARODNE OVERE . I ostali dokumenti koji idu kod matičara u inostranstvu bi na isti način trebali da se overe, ali opet, kao što već rekoh, ako imate tu mogućnost na raspolaganju, proverite sa matičarom u toj zemlji.

A sad najlakši deo, prevođenje na engleski

Kada izvršite overu apostilom, odnosno punu međunarodnu overu u sudu, NIKAKO PRE, onda donosite dokumente na prevod kod sudskog tumača. Prevođenje dokumenta za sklapanje braka na engleski jezik kod Vašeg sudskog tumača za engleski jezik bude gotovo relativno brzo, uglavnom, u roku od 24 časa, a ako vam se baš žuri, prevod može biti završen po hitnom postupku, u roku od par sati. Budite sigurni da će vaši dokumenti za venčanje biti pažljivo prevedeni na engleski jezik, a nakon toga prevod će biti detaljno proveren i usklađen i na kraju overen pečatom zvaničnog sudskog tumača.

Pratite blog Sudskog tumača za engleski jezik i pročitajte sve ono što vas može interesovati o prevodu, prevođenju, administrativnom procesu u vezi sa prevođenjem, kao i vedrijoj strani prevoda.

Za više informacija o prevodu na engleski jezik posetite www.SudskiTumacNS.com ili pratite Sudskog tumača za engleski jezik na društvenim mrežama LinkedIn, Facebook ili Twitter.