Sudski tumač za engleski jezik
stručan, brz i povoljan

Pozovite da se dogovorimo:

063 / 629 641

SMS

E-mail

Prevođenje uverenja o prebivalištu na engleski jezik

Još jedan u seriji dokumenata koje neke ambasada traže u viznom procesu – potvrda o mestu stanovanja. U praksi, vidim da ljudi pokušavaju da zadovolje ovaj zahtev na razne načine – donose razne potvrde, lične karte, račune na kojima je upisana njihova adresa (mada, uistinu, nekada se u viznom procesu, nedvosmisleno traže i ti dokumenti).

U najvećem broju slučajeva mesto stanovanja, odnosno prebivalište potvrđujete dokumentom koji se zove Uverenje o prebivalištu i koji se vadi u policiji.

Uzgred, da razjasnimo razliku: prebivalište je mesto trajnog stanovanja (to je mesto gde stalno živite), dok je boravište mesto privremenog stanovanja.

Kako do Uverenja o prebivalištu 

Kao što sam rekao uverenje se vadi u policiji, i procedura nije posebno komplikovana. Potrebni su vam sledeći dokumenti:

  1. čitko popunjen zahtev za izdavanje uverenja o prebivalištu (možete ga podneti lično ili preko punomoćnika)
  2. važeća lična karta podnosioca zahteva
  3. dokaz o uplaćenoj naknadi na ime republičke administrativne takse za izdavanje uverenja o prebivalištu (U Policijskoj upravi Novi Sad iznos takse je 620,00 dinara*, a plaća se na račun 840-742221843-57, model 97, poziv na broj 11-223, primalac: Republička administrativna taksa)

 Ono što vam nakon toga preostaje je da čekate – uverenje bude gotovo za par dana, ali naravno to zavisi od službenika u policiji, te me nemojte držati za reč.

Prevođenje sudskog tumača na engleski jezik

Kada dobijete uverenje o prebivalištu, a potrebno vam je za inostranstvo, odnosno za vizni proces, sledeći korak je sudski tumač. Prevođenje ovog dokumenta na engleski jezik kod Vašeg sudskog tumača za engleski jezik bude gotovo vrlo brzo, u roku od 24 časa, a ako Vam se baš žuri, prevod može biti završen po hitnom postupku u roku od sat vremena.

 

Pratite blog Sudskog tumača za engleski jezik i pročitajte sve ono što vas može interesovati o prevodu, prevođenju, administrativnom procesu u vezi sa prevođenjem, kao i vedrijoj strani prevođenja i engleskog jezika.

Za više informacija o prevodu na engleski jezik posetite www.SudskiTumacNS.com ili pratite Sudskog tumača za engleski jezik na društvenim mrežama LinkedIn, Facebook ili Twitter.

*NAPOMENA: Iznosi taksi i naknada su bili važeći na dan objavljivanja teksta, te vas molim da svakako to proverite kod zvanične institucije, zbog čestih izmena u visinama taksi i naknada.