Sudski tumač za engleski jezik
stručan, brz i povoljan

Pozovite da se dogovorimo:

063 / 629 641

SMS

E-mail

Prevođenje sa engleskog na neki drugi strani jezik

Ovde ne pričamo o običnom, neoverenom prevodu sa engleskog na bilo koji drugi strani jezik, već o prevođenju sudskog prevodioca sa engleskog na neki drugi strani jezik. Da li je to uopšte moguće?

Šta sudski tumač može i sme?

Sudski tumač je koji je imenovan za engleski jezik isključivo može prevoditi sa engleskog na srpski i obratno - ne postoji zakonska mogućnost da se DIREKTNO PREVODI sa engleskog na neki strani jezik.

To važi čak i u slučaju da je sudski prevodilac ovlašćen za više jezika na primer, ako želite da prevedete sa engleskog na francuski jezik, a igrom slučaja nađete sudskog prevodioca koji ima oba pečata, odnosno koji je imenovan za oba jezika (i za engleski i za francuski) i dalje nije zakonski moguće da se prevodi direktno sa engleskog na francuski, već mora postojati prevod sa engleskog na srpski, kao posredni prevod, sa kojeg bi se nadalje prevodilo na francuski jezik.

Prevodjenje sa engleskog na strani jezik

Zašto jednostavno, kad može komplikovano

E, pa sad, nije baš tako. Sudski prevodioci su imenovani u Republici Srbiji da budu tumači za SRPSKI JEZIK sa nekog stranog jezika, te srpski jezik svakako mora biti u igri, ne možete ga zaobići.

A SAD, NAJLAKŠI DEO

Kada smo ovo razjasnili, stvar je prosta. Dakle, prevod sa engleskog jezika na srpski možete uraditi kod vašeg sudskog tumača za engleski jezik u Novom Sadu. (LINK: https://sudskitumacns.com/).

Igor Ivkov, sudski tumač za engleski jezik u Novom Sadu prevodi sve dokumente u skladu sa visokim standardima za prevođenje. Budite sigurni da će vaši dokumenti biti pažljivo prevedeni na srpski, odnosno engleski jezik, a nakon toga prevod će biti detaljno proveren i usklađen.

Pratite blog Sudskog tumača za engleski jezik i pročitajte sve ono što vas može interesovati o prevodu, prevođenju, administrativnom procesu u vezi sa prevođenjem, kao i vedrijoj strani prevoda.

Za više informacija o prevodu na engleski jezik posetite www.SudskiTumacNS.com ili pratite Sudskog tumača za engleski jezik na društvenim mrežama LinkedIn, Facebook ili Twitter.