Sudski tumač za engleski jezik
stručan, brz i povoljan

Pozovite da se dogovorimo:

063 / 629 641

SMS

E-mail

Prevođenje izvoda iz matičnih knjiga na srpski jezik

Kada je potrebno da ostvarite neko svoje pravo (upis dece u matičnu knjigu, upis braka ili upis smrti) kod matičara a imate dokumenti iz inostranstva, na stranom jeziku, obavezno ih morate prevesti na srpski jezik. Izvode iz matične knjige rođenih, venčanih i umrlih, kao i uverenja o državljnastvu iz stranih država morate pripremiti u skladu sa zahtevima matične službe u Srbiji.

Šta kaže zakon

Od 2011. godine, prema uputstvu Ministarstva pravde Republike Srbije Sektor za pravosuđe, a u skladu sa odredbama Zakona o matičnim knjigama, kojima je propisano da se činjenice rođenja, zaključenja braka i smrt nastale van teritorije Republike Srbije upisuju na osnovu izvoda iz matičnih knjiga inostranih organa koji mora biti propisno legalizovan (overen ili pečatom Apostille ili na dokumentu za koji je izvršena puna legalizacija sve u zavisnosti iz koje zemlje je dokument) i preveden od strane ovlašćenog sudskog tumača za dati jezik.

Radi upisa u matične knjige na osnovu dokumenata nekog inostranog organa neophodno je da izvod inostranog organa bude preveden na srpski jezik, ćiriličnim pismom uz transkripciju (izgovor po Vuku) ličnih imena, naziva mesta u stranim državama i naziva stranih država.

Transkripcija podrazumeva prevođenje imena, prezimena, gradova i država tako da odgovaraju načinu na koji se to ime, prezime, grad ili država izgovaraju i pišu na srpskom jeziku.

Česti problemi

U praksi se vrlo često događa da sudski tumači/prevodioci nisu upoznati sa ovim zahtevima matične službe da izvodi moraju biti na ćirilici, uz pravilno prevođenje imena, prezimena, gradova ili država kako se oni izgovaraju i pišu na srpskom jeziku. Stoga klijenti imaju problema da izvrše upis u matičnu knjigu i moraju da ponovo vrše prevod kod drugog sudskog tumača (ukoliko je sudski tumač iz drugog grada) ili da ponovo idu kod sudskog tumača da im prevede u skladu sa gorenavedenim pravilima.

Moja praksa

Moja praksa, prilikom prevoda izvoda iz matičnih knjiga na srpski jezik, je da, uz prevod na srpski jezik, ćiriličnim pismom, uz obaveznu, pravilnu transkripciju imena, prezimena, gradova ili država, u zagradi takođe navedem te podatke u izvornom obliku na latinici. Na taj način će službenicima u matičnoj službi biti apsolutno jasno kako se ime izgovara i kako se piše i moći će pravilno da ga unesu u matične knjige, a u zagradi će videti i izvorni oblik tih podataka.

Pratite blog Sudskog tumača za engleski jezik i pročitajte sve ono što vas može interesovati o prevodu, prevođenju, administrativnom procesu u vezi sa prevođenjem, kao i vedrijoj strani prevoda.

Za više informacija o prevodu na engleski jezik posetite www.SudskiTumacNS.com ili pratite Sudskog tumača za engleski jezik na društvenim mrežama LinkedIn, Facebook ili Twitter.