Sudski tumač za engleski jezik
stručan, brz i povoljan

Pozovite da se dogovorimo:

063 / 629 641

SMS

E-mail

Prevođenje dokumenata za posao na Malti: Kratko uputstvo u 3 i po koraka

Sve češće se ljudi odlučuju da odu da rade na Maltu: relativno je blizu, a i procedura oko dokumentacije nije komplikovana, posebno ako vam je tamo već obezbeđen posao.

Neću ulaziti u to koji su vam dokumenti potrebni, jer to je, pre svega, vrlo nezahvalno, a sa druge strane i vrlo individualno zavisi ne samo od poslodavca, već i od vrste posla kao i mnogo drugih činilaca.

Ovim tekstom prevashodno želim da vam skrenem pažnju na proces legalizacija/overe dokumenata kao i prevođenja tih dokumenata na engleski jezik.

Overa pečatom Apostile

Često zvanični organi ili institucije na Malti, pa čak i sam poslodavac traže da zvanični dokumenti budu overeni Apostilom. Međunarodna overa (overa pečatom Apostilom) se vrši samo za zvanične dokumente koje je izdala neka institucija (svedočanstva, diplome, uverenja o nekažnjavanju, sertifikati i slično), dok za potvrde o zaposlenju, pisma preporuke, potvrde o plati i dokumente tog tipa nema potrebe to raditi.

Kada je u pitanju overa Apostilom, moj savet je da uvek pitate instituciju ili organ, odnosno poslodavca ili agenciju preko koje ste dobili zaposlenje na Malti i kojoj/kojima prilažete originalni dokument, odnosno prevod, jer, na kraju krajeva, ipak su oni ti koji zahtevaju taj dokument.

Overom dokumenta (Apostille) potvrđuje se verodostojnost pečata i potpisa koji su stavljeni na ispravu, ali ne i njen sadržaj.

VAŽNA NAPOMENA: Pečat apostil možete izvaditi SAMO U SUDU (Kancelarija za međunarodne overe) i to u mestu u kome je dokument i izdat (tačnije u sudu gde su deponovani potpisi lica koja su potpisala sam dokument).

A sada ta 3 i po koraka:

1. Ako želite da overite neki dokument sa pečatom Apostille, morate priložiti taj originalni dokument.

2. Dokument nosite u osnovni sud (tačnije kancelarija za međunarodne overe pri sudovima) za dokumente koje su sastavili, izdali ili overili organi sa sedištem na području tog suda (dakle Apostil za, recimo, diplomu srednje škole u Novom Sadu, možete dobiti samo u Osnovnom sudu u Novom Sadu, pošto su pri tom sudu deponovni potpisi i pečati osoba koje su potpisale i overile vašu diplomu). Ova usluga košta 2090 dinara* i sama procedura bude gotova za sat, dva vremena.

3. Ukoliko vam treba overeni prevod sudskog tumača tog dokumenta, prevodi se i dokument i Apostille (ja prevod pečata Apostille NE naplaćujem kao posebnu stranicu, tako da ste tu već malo uštedeli) i tumač stavlja svoj pečat potvrđujući istinitost i tačnost prevoda.

3a. U nekim slučajevima (na zahtev institucije ili organa) potrebno je izvršiti overu pečatom Apostille i za sam prevod na isti način kao i za originalni dokument (ponoviti proceduru pod tačkom 2, nažalost, uključujući i plaćanje).

Pratite blog Sudskog tumača za engleski jezik i pročitajte sve ono što vas može interesovati o prevodu, prevođenju, administrativnom procesu u vezi sa prevođenjem, kao i vedrijoj strani prevoda.

Za više informacija o prevodu na engleski jezik posetite www.SudskiTumacNS.com ili pratite Sudskog tumača za engleski jezik na društvenim mrežama LinkedIn, Facebook ili Twitter.

*NAPOMENA: Iznosi taksi i naknada su bili važeći na dan objavljivanja teksta, te vas molim da svakako to proverite kod zvanične institucije, zbog čestih izmena u visinama taksi i naknada.