Sudski tumač za engleski jezik
stručan, brz i povoljan

Pozovite da se dogovorimo:

063 / 629 641

SMS

E-mail

Prevođenje diploma za Kinu

Već sam ranije pisao o administrativnoj proceduri u vezi sa dokumentacijom i overom za Kinu, a sada bih se usredsredio na nešto što vidim da se često javlja kao problem: prevođenje diploma, dodataka diplomi, uverenja o diplomiranju i sličnih dokumenata kojima se dokazuje stečeno obrazovanje, kvalifikacija i samo zvanje. Da naglasim, mislim na prevođenje na engleski jezik, pošto Kineska ambasada, a i kineski organi prihvataju i prevod sudskog tumača na engleski. 

Pravni okvir

Često se ljudi zalete pa od sudskih prevodilaca traže da njihovo zvanje, u prevodu, izjednače sa zvanjem koje bi trebalo da korespondira u nekoj stranoj zemlji. Sudski prevodilac nije agencija ili organ za nostrifikaciju i ne može da prevodi zvanja kako je neko zamislio – sudski prevodilac mora izvršiti prevod apsolutno u skladu sa originalom na srpskom jeziku.

Ministarstvo prosvete Republike Srbije je donelo izmene Zakona o visokom obrazovanju i članom 110 razrešilo ovaj problem (bar što se tiče prevođenja). U nastavku se nalazi čitav član, a pažnju obratite na poslednji stav.

 

 Stručni, akademski i naučni nazivi

ÄŒlan 110.

Lice koje završi osnovne akademske studije u obimu od najmanje 180 ESPB bodova, odnosno u trajanju od najmanje tri godine stiče stručni naziv sa naznakom zvanja prvoga stepena akademskih studija iz odgovarajuće oblasti.

Lice koje završi osnovne akademske studije u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, odnosno u trajanju od najmanje četiri godine stiče stručni naziv "diplomirani" sa naznakom zvanja prvog stepena akademskih studija iz odgovarajuće oblasti.

Lice koje završi osnovne strukovne studije stiče stručni naziv sa naznakom zvanja prvoga stepena strukovnih studija iz odgovarajuće oblasti.

Lice koje završi specijalističke akademske studije stiče stručni naziv specijalista sa naznakom zvanja drugog stepena akademskih studija iz odgovarajuće oblasti.

Lice koje završi specijalističke strukovne studije stiče stručni naziv specijalista sa naznakom zvanja prvog stepena strukovnih studija iz odgovarajuće oblasti.

Lice koje završi master akademske studije stiče akademski naziv master sa naznakom zvanja drugog stepena master akademskih studija iz odgovarajuće oblasti.

Lice koje završi master strukovne studije stiče stručni naziv strukovni master sa naznakom zvanja drugog stepena master strukovnih studija iz odgovarajuće oblasti.

Lice koje završi doktorske, odnosno akademske studije trećeg stepena, stiče naučni naziv doktor nauka, odnosno doktor umetnosti, sa naznakom polja, odnosno oblasti.

Listu zvanja iz odgovarajućih oblasti i skraćenice stručnih, akademskih, naučnih i umetničkih naziva utvrđuje Nacionalni savet, na predlog Konferencije univerziteta, odnosno Konferencije akademija i visokih škola.

Skraćenica stručnog naziva i akademskog naziva master navodi se iza imena i prezimena, a skraćenica akademskog naziva magistar nauka, odnosno magistar umetnosti i naučnog naziva doktor nauka, odnosno umetničkog naziva doktor umetnosti ispred imena i prezimena.

U međunarodnom prometu i u diplomi na engleskom jeziku naziv koji je steklo lice iz stava 1. ovog člana je bachelor, naziv koji je steklo lice iz stava 2. ovog člana je bachelor with honors, naziv koji je steklo lice iz stava 3. ovog člana je bachelor (appl.), naziv koje je steklo lice iz stava 6. ovog člana je master, naziv koje je steklo lice iz stava 7. ovog člana je master (appl.), a naziv koje je steklo lice iz stava 8. ovog člana je Ph.D., odnosno D.A., odnosno odgovarajući naziv na jeziku na koji se diploma prevodi. 

Kako prevesti

E sad, na svim našim fakultetskim diplomama piše jednostavno diploma, pa prevodioci mahom to jednostavno i prevode na engleski jezik kao Diploma, što, da se razumemo, nije pogrešno, ali…

Kinezi, što pod uticajem britanskog engleskog u tom delu sveta, što zbog želje da sve bude jasno i da ne razmišljaju mnogo, žele odmah da vide o čemu se tu zapravo radi (u samom naslovu) tako da je vrlo uputno, na osnovu moje prakse u prevođenju dokumenata za Kinu, da se umesto reči Diploma napiše Bachelor’s Degree, odnosno Master’s Degree (naravno u zavisnosti od zvanja na diplomi).

Naravno stručno zvanje, odnosno akademska titula trebaju opet biti prevedeni u skladu sa smernicama Ministarstva prosvete (Bachelor, Bachelor with Honors, Master, itd.).

Koliko čujem od klijenata, neretko prilikom predaje dokumenata gde piše samo Diploma, postavljaju pitanje da li je to u pitanju srednjoškolska diploma i o čemu se zapravo radi.

Stvar je u tome da, na primer, u Sjedinjenim Američkim Državama i Velikoj Britaniji, na srednjoškolskim diplomama piše upravo reč Diploma dok na diplomama sa visokoškolskih ustanova uglavnom ne piše ništa u naslovu, već samo stoji naziv fakulteta, a u nastavku je ime i prezime i stručno, odnosno akademsko zvanje.

Stoga, da ne bi bilo zabune, bolje je naznačiti u samom prevodu naslova o čemu se radi, nego da vam ne prihvate dokument ili da morate da objašnjavate šta ste tačno završili.

Ne zaboravite, pre samog prevođenja, taj originalni dokument na srpskom treba da bude overen u nadležnom sudu, pa se onda vrši prevod, a nakon toga nosite prevod na overu u sud i izvršite dalju overu. Kao što sam na početku pomenuo, tu proceduru sam detaljno opisao OVDE.

 

Igor Ivkov, sudski tumač za engleski jezik u Novom Sadu prevodi sve dokumente u skladu sa visokim standardima za prevođenje. Budite sigurni da će vaši dokumenti sa fakulteta biti pažljivo prevedeni na engleski jezik, a nakon toga prevod će biti detaljno proveren i usklađen.

Pratite blog Sudskog tumača za engleski jezik i pročitajte sve ono što vas može interesovati o prevodu, prevođenju, administrativnom procesu u vezi sa prevođenjem, kao i vedrijoj strani prevoda.

 Za više informacija o prevodu na engleski jezik posetite www.SudskiTumacNS.com ili pratite Sudskog tumača za engleski jezik na društvenim mrežama LinkedIn, Facebook ili Twitter.