Sudski tumač za engleski jezik
stručan, brz i povoljan

Pozovite da se dogovorimo:

063 / 629 641

SMS

E-mail

Prevodilac je mrtav, živeo prevodilac!!!

Nadam se da se svi slažemo da je svima nama u cilju da ispunimo klijentov zahtev i da isporučimo što bolji proizvod. To je uvek polazna premisa.

U razgovoru sa kolegama prevodiocima a i po društvenim mrežama, se svako malo pokrene priča o prevodilačkim alatima, ali Ta priča se često u Srbiji svodi na to da se o prevodilačkim alatima razgovara kao o nekoj potpunoj egzoticitamo negde daleko ima jedan čovek koji je sa time nešto jedanput radio ili je video uživo na računaru kako funkcioniše

Strah od nepoznatog

Ne znam kada se to desilo, da su se mnoge kolege zamrzle u vremenu i kao da nikako ne žele da čuju da se naš posao menja, da računari i računarski programi imaju sve značajniju ulogu u procesu prevođenja - kao da su neki još uvek stava da je vrhunsko dostignuće na računaru copy i paste funkcija (karikiram malo). A sa druge strane, pa čak i kad stavimo na stranu CAT alate, a da ni ne pominjem crnu smrt - MTJ, nisu ni svesni koliko mi zavisimo od računara i koliko su oni ubrzali proces prevođenja. E pa sa ovim alatima, proces prevođenja će biti još brži.

Gde je srpski jezik u svemu tome

Naravno, ne možemo mi uzimati meru razvoja alata za prevođenje o kojoj se priča na globalnom nivou kao meru za srpski jezik odnosno, najbrži napredak u razvoju se vidi na visoko zastupljenim jezicima, odnosno visokozastupljenim jezičkim kombinacijama (engleski, španski, nemački i slično), dok će srpski uvek kaskati, ako ne deceniju, onda zasigurno 4-5 godina iza njih. Ne morate odmah tražiti drugi posao J

Da bi alati radili mora postojati odlična baza, rečnički korpus i još mnoge propratne stvari, odnosno iza tako nečega mora stojati ozbiljan leksikografski poduhvat na nacionalnom nivou na koji bi se naslanjao bilo kakav alat za prevođenje. U ovom trenutku svi koji koriste alate imaju svoje baze koje su ili samostalno napravili kroz rad ili su dobili od nekog kao pomoć u prevođenju.

Alati za prevođenje

Neću nabrajati alate za prevođenje i njihove prednosti i mane, jednostavno želim da podvučem da je to jedna neophodnost u današnje vreme, ako želite da budete konkurentni i da ispunjavate zahteve velikih klijenata, ali i malihjer danas se svima žuri. U suprotnom, što bi se reklo sportskim žargonom, uskoro možete okačiti kopačke o klin.

Taj autistični stav, meni to ne treba, skupo je, zašto bih to ja, ja ću to brže, nije to još dobro će tog već sada staromodnog prevodioca sahraniti. Ako pričamo o ceni, iznos od par stotina evra, za nekoga ko se profesionalno bavi prevođenjem, je minoran u odnosu na to šta dobija za taj novac uštedu vremena, ujednačeniji prevod, preciznost i da ne nabrajam dalje.

Da se razumemo, alati za prevođenje nisu savršeni, i verovatno neće nikada ni biti, još uvek tu ima problema, naravno što dalje, sve manje, ali će prevodilac biti uvek potreban, samo će mu se uloga u procesu prevođenja menjati.

Nova perspektiva

Prevodilac mora evoluirati a isto tako i njegova uloga u procesu prevođenja. Više neće biti akcenat na samom prevođenju sa jednog na drugi jezik, to sve više preuzima računar perspektiva se menja, prevodilac će preuzeti funkciju kontrole prevoda, lektora, korektora, neke vrste administratora prevoda (mislim, neće postati kafe kuvarica za program za prevođenje, ali neki prevodilački menadžerčić).

Stručno znanje za određenu oblast će svakako dobiti na značaju i taj novi prevodilac će morati i da se sve više edukuje u polju kojim se bavi, jer samo tako može pružati svojim klijentima dodatnu vrednost i isporučivati zadovoljavajući proizvod.

I dalje će klijentima biti bitan ljudski faktor u prevođenju: za koga i za čega je prevod namenjen, kakva poruka želi da se prenese, način na koji žele da se poruka prenese (registar jezika) te stvari računar neće nikada moći da postigne. Računar će moći da prenese/prevede tačnu informaciju, ali ogoljenu od svake emocije, namere šta se želi preneti rečima.

Nemojte misliti da će klijenti odmah pohrliti i svi kupiti programe za prevođenje i vas ostaviti bez posla. Klijenti i dalje nemaju vremena da preuzimaju na sebe dodatni zadatak i opšta tendencija za eksternalizacijom poslova će uvek biti prisutna, ali vaša uloga u samom prevodnom procesu će biti izmenjena. Naravno, ako vam je kao prevodiocu klijent prevodilačka agencija, tu postoji realna mogućnost da će cene padati, a obim posla rasti, a sve zbog korišćenja alata za prevođenje (što je već godinama slučaj širom sveta). To ne znači da ćete imati manje novca i više posla, već ćete veću količinu posla odrađivati za isto vreme, ali po nižim cenama. Nemojte strahovati, veliki pružaoci jezičkih usluga (language service providers) koji su u direktnom kontaktu sa klijentima, neće osetiti ovo na svom džepu, jer će i dalje prodavati svoje usluge klijentima po istoj ceni, ali će moći da ponude kraće vreme za prevođenje, al na vaš uštrb.

Nećemo se sahranjivati ili ritualno spaljivati, ali treba što pre uhvatiti priključak, ko još nije, i krenuti u nove radne pobede ili što bi rekli motivacioni gurui: Get with the program!