Sudski tumač za engleski jezik
stručan, brz i povoljan

Pozovite da se dogovorimo:

063 / 629 641

SMS

E-mail

POZIVNO PISMO-ŠTA, KAKO I GDE – U DVA LAKA KORAKA

Želite da vam u posetu dođe prijatelj u Srbiju? Za to vam je, pre svega, potrebno pozivno pismo. Nije ništa komplikovano, ne boj te se😊, neće da boli.

Kako pozivno pismo treba da izgleda?

Pozivno pismo ne morate sami da sastavljate. Možete ga preuzeti sa sajta Ministarstva inostranih poslova. Link za pozivno pismo je OVDE.

1. Popunjavanje

Morate popuniti pozivno pismo sa svim neophodnim podacima – ime osobe koja poziva i ime osobe koja dolazi u posetu sa svim propratnim podacima koji se traže u samom obrascu.

2. Javni beležnik

Tako popunjen i preveden obrazac nosite kod javnog beležnika gde ćete se potpisati pred javnim beležnikom (nemojte dokument potpisivati pre toga), a on/ona će izvršiti overu vašeg potpisa.

Taksu za overu potpisa plaćate kod javnog beležnika, lično, bez odlaska u poštu ili banku.

Spisak sa adresama i kontaktima javnih beležnika u Republici Srbiji se nalazi na ovom LINKU.  Cena za FIZIČKA LICA je 360,00 dinara* po primerku i potpisu. Kompletan tarifnik se nalazi OVDE. 

Kod javnog beležnika obavezno ponesite sa sobom:

1) originalni dokument (u vašem slučaju pozivno pismo) na kome je potrebno izvršiti overu potpisa i

2) dokument za identifikaciju – ličnu kartu, pasoš ili vozačku dozvolu

I to je to. Posle toga imate propisno overeno pozivno pismo i to je važeći pravni instrument na osnovu koga podnosite zahtev odgovarajućim institucijama da vas neko poseti u Republici Srbiji.

PREVOD TEKSTA NA ENGLESKI JEZIK?

Ukoliko tekst pozivnog pisma i sama javnobeležnička overa treba da se prevedu na engleski, najlakši način je da kontaktirate Sudski tumač za engleski jezik u Novom Sadu  i donesete taj dokument ili pošaljete u elektronskom obliku. Dokument se pažljivo prevede na engleski, a pre štampanja i overe, šaljem vam neovereni prevod da pregledate sve podatke kako bi sva imena bila tačno napisana na engleskom jeziku.

Nakon konačne provere i potvrde, prevod se štampa i overava i spaja sa vašim originalnim dokumentom.

Sudski tumač za engleski jezik u Novom Sadu prevodi sve dokumente u skladu sa visokim standardima za prevođenje. Budite sigurni da će svi dokumenti biti pažljivo prevedeni, a nakon toga detaljno provereni i usklađeni.

Pratite blog Sudskog tumača za engleski jezik i pročitajte sve ono što vas može interesovati o prevodu, prevođenju, administrativnom procesu u vezi sa prevođenjem, kao i vedrijoj strani prevoda.

Za više informacija o prevodu na engleski jezik posetite www.SudskiTumacNS.com ili pratite Sudskog tumača za engleski jezik na društvenim mrežama LinkedIn, Facebook ili Twitter.

*NAPOMENA: Iznosi taksi i naknada su bili važeći na dan objavljivanja teksta, te vas molim da svakako to proverite kod zvanične institucije, zbog čestih izmena u visinama taksi i naknada.