Sudski tumač za engleski jezik
stručan, brz i povoljan

Pozovite da se dogovorimo:

063 / 629 641

SMS

E-mail

Potrebna dokumentacija za odlazak na rad u Norvešku prevodi na engleski jezik sa overom

Sve češće se medicinski radnici, najčešće medicinski radnici sa srednjom stručnom spremom (medicinski tehničari medicinske sestre, fizoterapeutski tehničari, pedijatrijski tehničari pedijatriske sestre,...) odlučuju da potraže zaposlenje u Norveškoj koja u poslednjih nekoliko godina iskazuje veliku potrebu za medicinskim osobljem

Neću nepotrebno širiti priču gde treba otići i gde su uslovi bolji ili gori nego ću vašu pažnju usredsrediti na pripremu dokumentacije koju je potrebno priložiti.

Overa fotokopija i prevod sudskog tumača

 1. Pre svega, norveške institucije traže da svi dokumenti budu overene kopije, a to možete uraditi ili u opštini (gradskoj kući), u sudu ili kod notara cena se razlikuju od grada do grada i od institucije do institucije te neću pojedinačno navoditi da vas ne bih dovodio u zabludu (kreću se od 230 dinara do 500 dinara po stranici dokumenta, a čak u nekim opštinama možete to uraditi i besplatno ukoliko napomenete da je potrebno u svrhu zaposlenja).
 2. Obavezno sve kopije napravite u dva primerka jedan set dokumenata će vam tražiti za posao, a drugi za policiju u Norveškoj a radi prijave boravka.
 3. Tako overene kopije je potrebno prevesti kod sudskog tumača (prevod sa overom pečatom sudskog tumača) možete prevesti na norveški, ali prihvataju i prevod na engleski jezik (a definitivno sudskih tumača za engleski jezik ima više).
 4. Sudski tumač MORA povezati svoje prevode sa vašim overenim kopijama (trobojnim koncem jemstvenikom ili heftalicom sa pečatom preko spoja, u zavisnosti od broja listova koji se spajaju). U suprotnom vam neće prihvatiti dokumente.

Koji je dokumente potrebno prevesti za odlazak na rad u Norveškoj za medicinske radnike?

 • Svedočanstva iz srednje škole
 • Diploma srednje škole
 • Potvrda o fondu časovu
 • Potvrda o zaposlenju
 • Rešenje o izdavanju licence
 • Licenca medicinskog radnika
 • Uverenje o položenom stručnom ispitu
 • Radna knjižica
 • Pasoš


Nemojte uzimati ovu listu kao konačnu, ovu listu sam sastavio na osnovu prakse i na osnovu dokumenata koje sam prevodio za medicinske radnike za rad u Norveškoj.

Sudski tumač za engleski jezik u Novom Sadu prevodi sve dokumente u skladu sa visokim standardima za prevođenje. Budite sigurni da će svi dokumenti biti pažljivo prevedeni, a nakon toga detaljno provereni i usklađeni.

Pratite blog Sudskog tumača za engleski jezik i pročitajte sve ono što vas može interesovati o prevodu, prevođenju, administrativnom procesu u vezi sa prevođenjem, kao i vedrijoj strani prevoda.

Za više informacija o prevodu na engleski jezik posetite www.SudskiTumacNS.com ili pratite Sudskog tumača za engleski jezik na društvenim mrežama LinkedIn, Facebook ili Twitter.