Sudski tumač za engleski jezik
stručan, brz i povoljan

Pozovite da se dogovorimo:

063 / 629 641

SMS

E-mail

Potrebna dokumentacija za odlazak na rad u Norvešku – prevodi na engleski jezik sa overom

Sve češće se medicinski radnici, najčešće medicinski radnici sa srednjom stručnom spremom (medicinski tehničari – medicinske sestre, fizoterapeutski tehničari, pedijatrijski tehničari – pedijatriske sestre,...) odlučuju da potraže zaposlenje u Norveškoj koja u poslednjih nekoliko godina iskazuje veliku potrebu za medicinskim osobljem

Neću nepotrebno širiti priču gde treba otići i gde su uslovi bolji ili gori nego ću vašu pažnju usredsrediti na pripremu dokumentacije koju je potrebno priložiti.

Overa fotokopija i prevod sudskog tumača

 1. Pre svega, norveške institucije traže da svi dokumenti budu overene kopije, a to možete uraditi ili u opštini (gradskoj kući), u sudu ili kod notara – cena se razlikuju od grada do grada i od institucije do institucije te neću pojedinačno navoditi da vas ne bih dovodio u zabludu (kreću se od 230 dinara do 500 dinara po stranici dokumenta, a čak u nekim opštinama možete to uraditi i besplatno ukoliko napomenete da je potrebno u svrhu zaposlenja).
 2. Obavezno sve kopije napravite u dva primerka – jedan set dokumenata će vam tražiti za posao, a drugi za policiju u Norveškoj a radi prijave boravka.
 3. Tako overene kopije je potrebno prevesti kod sudskog tumača (prevod sa overom pečatom sudskog tumača) – možete prevesti na norveški, ali prihvataju i prevod na engleski jezik (a definitivno sudskih tumača za engleski jezik ima više).
 4. Sudski tumač MORA povezati svoje prevode sa vašim overenim kopijama (trobojnim koncem – jemstvenikom ili heftalicom sa pečatom preko spoja, u zavisnosti od broja listova koji se spajaju). U suprotnom vam neće prihvatiti dokumente.

Koji je dokumente potrebno prevesti za odlazak na rad u Norveškoj za medicinske radnike?

 • Svedočanstva iz srednje škole
 • Diploma srednje škole
 • Potvrda o fondu časovu
 • Potvrda o zaposlenju
 • Rešenje o izdavanju licence
 • Licenca medicinskog radnika
 • Uverenje o položenom stručnom ispitu
 • Radna knjižica
 • Pasoš


Nemojte uzimati ovu listu kao konačnu, ovu listu sam sastavio na osnovu prakse i na osnovu dokumenata koje sam prevodio za medicinske radnike za rad u Norveškoj.

Sudski tumač za engleski jezik u Novom Sadu prevodi sve dokumente u skladu sa visokim standardima za prevođenje. Budite sigurni da će svi dokumenti biti pažljivo prevedeni, a nakon toga detaljno provereni i usklađeni.

Pratite blog Sudskog tumača za engleski jezik i pročitajte sve ono što vas može interesovati o prevodu, prevođenju, administrativnom procesu u vezi sa prevođenjem, kao i vedrijoj strani prevoda.

Za više informacija o prevodu na engleski jezik posetite www.SudskiTumacNS.com ili pratite Sudskog tumača za engleski jezik na društvenim mrežama LinkedIn, Facebook ili Twitter.

 


Podelite ovaj tekst sa drugima