Sudski tumač za engleski jezik
stručan, brz i povoljan

Pozovite da se dogovorimo:

063 / 629 641

SMS

E-mail

Međunarodna overa na dokumentima iz Kanade

Kada želite da upišete kod matičara u matične knjige u Srbiji dete koje je rođeno u Kanadi ili brak koji je sklopljen tamo, ali i činjenicu o smrti, potrebno je pre svega da pripremite neophodne dokumente i overite ih na odgovarajući način u Kanadi.

Naravno ovo se odnosi i na ostale dokumente koji su potrebni u pravnom prometu u Republici Srbiji odnosno za dokumente koji se podnose državnim organima.

APOSTIL (Apostille) ?!? NEMA APOSTILA

E sad, prvo da razjasnimo Kanada NE IZDAJE Apostille pošto nije potpisnica Haške konvencije. U Kanadi možete dobiti punu međunarodnu overu malo je komplikovanije nego Apostille, ali nije nerešivo.

  1. Vaš dokument je potrebno da bude overen od strane Ministarstva državne uprave i usluga klijentima Kanade (Ministry of Government and Consumer Services) više informacija o overi možete pronaći na sajtu Vlade Kanade ili ako ste u Provinciji Ontario na sajtu organa Pokrajine Ontario.

  1. Sledeći korak nakon te overe je da se uradi overa u Ambasadi Srbije u Kanadi u Otavi (detaljna uputstva se nalaze na sajtu ambasade OVDE).

Overom javne isprave potvrđuje se verodostojnost potpisa lica koje je dokument potpisalo kao i verodostojnost pečata stavljenog na dokument.

OVERAVA SE ISKLJUČIVO IZVORNI, ORIGINALNI DOKUMENT I OVERA SE VRŠI U KANADI.

AUUU, PA JA TO NEMAM NA DOKUMENTU!

  1. NA VAŠU VELIKU SREĆU, UKOLIKO TO NISTE URADILI U KANADI, AMBASADA KANADE PRUŽA SVOJIM GRAĐANIMA MOGUĆNOST DA OVERE KANADSKE DOKUMENTE U AMBASADI U BEOGRADU. POTREBNO JE SAMO DA IH KONTAKTIRATE I ZAKAŽETE TERMIN. LINK SE NALAZI OVDE.
  2. Nakon te overe potrebno je da overite dokument u Ministarstvu spoljnih poslova na šalteru za overe.

Overom javne isprave potvrđuje se verodostojnost potpisa lica koje je dokument potpisalo kao i verodostojnost pečata stavljenog na dokument. OVERAVA SE ISKLJUČIVO IZVORNI, ORIGINALNI DOKUMENT.

*Samo tako propisno overen dokument od strane nadležnih organa Kanade i Srbije (bez obzira da li ste tu overu uradili u Kanadi i ambasadi Srbije u Kanadi ili u Ambasadi Kanade u Srbiji i Ministarstvu spoljnih poslova u Srbiji) će biti prihvaćen kod matičara ili bilo kog drugog nadležnog organa u Srbiji.

PREVOĐENJE NA SRPSKI JEZIK

Naravno, takav, propisno overen dokument mora biti i propisno preveden od strane ovlašćenog sudskog tumača za engleski jezik pre nego što ga podnesete državnim organima.

Radi upisa u matične knjige na osnovu dokumenata nekog inostranog organa neophodno je da izvod inostranog organa bude preveden na srpski jezik, ĆIRILIČNIM PISMOM uz transkripciju (izgovor po Vuku) ličnih imena, naziva mesta u stranim državama i naziva stranih država.

Transkripcija podrazumeva prevođenje imena, prezimena, gradova i država tako da odgovaraju načinu na koji se to ime, prezime, grad ili država izgovaraju i pišu na srpskom jeziku.

Moja praksa, prilikom prevoda izvoda iz matičnih knjiga na srpski jezik, je da, uz prevod na srpski jezik, ćiriličnim pismom, uz obaveznu pravilnu transkripciju imena, prezimena, gradova ili država, u zagradi takođe navedem te podatke i u izvornom obliku na latinici (npr. Aleksandra Šmit iz Toronta, Ontario, Kanada[Alexandra Schmidt, Toronto, Ontario, Canada]). Na taj način će službenicima u matičnoj službi biti apsolutno jasno kako se ime izgovara i kako se piše i moći će pravilno da ga unesu u matične knjige, a u zagradi će videti i izvorni oblik tih podataka.

Sudski tumač za engleski jezik u Novom Sadu prevodi sve dokumente u skladu sa visokim standardima za prevođenje. Budite sigurni da će svi dokumenti biti pažljivo prevedeni, a nakon toga detaljno provereni i usklađeni.

Pratite blog Sudskog tumača za engleski jezik i pročitajte sve ono što vas može interesovati o prevodu, prevođenju, administrativnom procesu u vezi sa prevođenjem, kao i vedrijoj strani prevoda.

Za više informacija o prevodu na engleski jezik posetite www.SudskiTumacNS.com ili pratite Sudskog tumača za engleski jezik na društvenim mrežama LinkedIn, Facebook ili Twitter.