Sudski tumač za engleski jezik
stručan, brz i povoljan

Pozovite da se dogovorimo:

063 / 629 641

SMS

E-mail

Lektura, korektura i redaktura na engleskom - ispravljanje i kontrola teksta na engleskom jeziku

Kada sami napišete ili prevedete tekst na engleski jezik, a želite da se on konačno stilski i gramatički uobliči – da se isprave sve gramatičke i stilske greške kako bi na kraju imali odgovarajući i potpuno ispravan tekst na engleskom jeziku, look no further – you’re at the right place :-)

Kažu ljudi da je teško ispravljati tekst koji ste sami napisali. Jednostavno, nedostaje vam prava perspektiva koja omogućuje uočavanje sopstvenih grešaka u pisanju. 

Lektura, korektura i redaktura – šta je šta

Da malo pojasnimo:

Lektura teksta je ispravljanje svih gramatičkih i pravopisnih grešaka u tekstu na engleskom jeziku. Nadalje, može uključivati i ispravljanje manjih stilskih grešaka, odnosno sitne intervencije u konstrukciji same rečenice.

Korektura sa druge strane podrazumeva ispravljanje slovnih i znakovnih grešaka u tekstu na engleskom jeziku.

Sve veće ispravke u tekstu, strukturi rečenice i strukturi samog teksta na engleskom jeziku, spadaju u redakturu teksta. Ponekad, to podrazumeva i proveru određenih pojmova i termina u skladu sa stručnom terminologijom, izmenu čitavih delova teksta, u saradnji sa autorom teksta, gde tekst na engleskom nije dovoljno jasan.  

Ideja čitavog procesa je da tekst na engleskom jeziku ima prirodan tok koji je u skladu sa standardima engleskog jezika.

Kada već imate preveden ili napisan tekst, a želite da ga proverite i ispravite, slobodno pošaljite vaš tekst na engleskom jeziku na procenu u vezi sa lekturom.  Ako je jasno da tekst sadrži veće greške i da je neophodna intervencija na vašem tekstu na engleskom jeziku, mogu vam ponuditi profesionalne usluge lekture, korekture i redakture koje vrši izvorni govornik engleskog jezika.

Sve ispravke se vrše uz korišćenje opcije Track Changes (Microsoft Word) tako da ćete sve moći detaljno da ih pogledate i ispratite, kako biste imali sveukupnu sliku o čitavom procesu.

Pratite blog Sudskog tumača za engleski jezik i pročitajte sve ono što vas može interesovati o prevodu, prevođenju, administrativnom procesu u vezi sa prevođenjem, kao i vedrijoj strani prevoda.

Za više informacija o prevodu na engleski jezik posetite www.SudskiTumacNS.com ili pratite Sudskog tumača za engleski jezik na društvenim mrežama LinkedIn, Facebook ili Twitter.