Sudski tumač za engleski jezik
stručan, brz i povoljan

Pozovite da se dogovorimo:

063 / 629 641

SMS

E-mail

Kako da diplomirani postane master?

Već sam ranije pisao o prevođenju stručnih i akademskih naziva na engleski jezik i kako je to zakonski regulisano. Ovde bih želeo da se osvrnem na dilemu mnogih koji su završili svoje osnovne studije pre takozvane Bolonje.

Da li moje zvanje diplomirani može da postane master?

Zakon to jeste regulisao, na neki način. Dok većina starih studenata pogrešno smatraju da su ovom odlukom zvanja automatski izjednačena, činjenica je da je reč zapravo o izjednačavanju statusa i zaštiti stečenih prava.

Član 149 Zakona o visokom obrazovanju (poglavlje Stečeni stručni, akademski, odnosno naučni nazivi) to definiše na sledeći način:

Član 149

Stručni, akademski, odnosno naučni naziv koji je stečen prema propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju ("Službeni glasnik RS", br. 76/05, 100/07 - autentično tumačenje, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 - autentično tumačenje, 68/15 i 87/16), u pogledu prava koja iz njega proizlaze, IZJEDNAČEN je sa odgovarajućim nazivom u skladu sa članom 127. tog zakona.

Dakle, ni jedan fakultet vam neće automatski izdati diplomu na kojoj će pisati master, a ponajmanje besplatno. Da biste došli do diplome na kojoj piše master matični fakultet mora preduzeti radnje u smislu upoređivanja studijskog programa, poništavanja vaše postojeće diplome, kao i ostalih elemenata koji su bitni, u zavisnosti od smera do smera, odnosno od fakulteta do fakulteta.

I šta sad?

Najbezbolnije rešenje ove zavrzlame je da na matičnom fakultetu podnesete zahtev za izdavanje Potvrde o izjednačavanju/ekvivalenciji ranije stečenog stručnog zvanja. Fakulteti izdaju takvu potvrdu u svrhu zapošljavanja ili priznavanja diplome u inostranstvu navodeći da je zvanje koje je navedeno na diplomi (diplomirani) jednako, po pravima i obavezama koja proizilaze, sa akademskim nazivom Master drugog stepena akademskih studija a sve u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju.

Dakle, da objasnim plastično: Na diplomi ćete i dalje biti diplomirani, ali potvrda će služiti kao propratni dokument koji daje zakonsko tumačenje o izjednačavanju zvanja diplomirani sa master.

Potvrda o izjednacavanju zvanjaPREVOĐENJE NA ENGLESKI

E sad, ako Vam taj dokument treba za zaposlenje u inostranstvu, nastavak studija, vizni proces ili za nešto treće, i još ako vam treba na engleskom jeziku možete kontaktirati Vašeg sudskog tumača za engleski jezik u Novom Sadu. Budite sigurni da će potvrda, a i svi ostali dokumenti biti pažljivo prevedeni na engleski jezik, a nakon toga prevod će biti detaljno proveren i usklađen i na kraju overen pečatom zvaničnog sudskog prevodioca.

Pratite blog Sudskog tumača za engleski jezik i pročitajte sve ono što vas može interesovati o prevodu, prevođenju, administrativnom procesu u vezi sa prevođenjem, kao i vedrijoj strani prevoda.

Za više informacija o prevodu na engleski jezik posetite www.SudskiTumacNS.com ili pratite Sudskog tumača za engleski jezik na društvenim mrežama LinkedIn, Facebook ili Twitter.