Sudski tumač za engleski jezik
stručan, brz i povoljan

Pozovite da se dogovorimo:

063 / 629 641

SMS

E-mail

Besplatna overa kod notara

Kod javnih beležnika, u narodu poznatijih kao notara, kojima su povereni poslovi overa potpisa i prepisa ili fotokopija je moguće u određenim slučajevima (dapače, vrlo retkim) overiti potpise, prepise i fotokopije bez naknade. Istina, oni to ne reklamiraju na sva zvona, ali zakonska mogućnost definitivno postoji u skladu sa važećom Javnobeležničkom tarifom.

Oslobođenje od plaćanja naknade za overu potpisa i prepisa ili fotokopije kao i umanjenje naknade za overu prepisa ili fotokopije u skladu sa Tarifnim brojem 10a Javnobeležničke tarife je moguće u sledećim slučajevima, odnosno moguće je za:

a) dokumente koji služe za ostvarivanje prava iz obaveznog socijalnog osiguranja, socijalne zaštite, boračko-invalidske zaštite i zaštite civilnih invalida rata, odnosno prava u skladu sa propisima kojima se uređuje finansijska podrška porodicama sa decom, kao i za dokumente u pokrenutom postupku ostvarivanja prava žrtava porodičnog nasilja;

b) dokumente koji se odnose na upis u predškolske ustanove obrazovanja i vaspitanja, ustanove osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja, kao i za prvi upis u visokoškolske ustanove;

v) dokumente koji nezaposlenim licima treba da posluže za zasnivanje radnog odnosa i ostvarivanje prava po tom osnovu.

Izbegla i prognana lica sa teritorije bivše SFRJ i raseljena lica sa teritorije Autonomne pokrajine Kosova i Metohije, na osnovu odgovarajućih isprava kojima dokazuju svoj status, u roku od šest meseci od izdavanja originala, naknadu za overu prepisa ili fotokopije, plaćaju u iznosu umanjenom za 70% od naknade utvrđene Javnobeležničkim tarifnikom.

Takođe, usluge javnih beležnika su umanjenje za 50% za lica sa telesnim oštećenjem od 80% pa naviše (npr. overa kupoprodajnog ugovora koji se vodi na lice sa telesnim oštećenjem).

Pa sad, ako se pronađete u nekoj od navedenih grupa, najpre ovde mislim na studente koji idu da studiraju u inostranstvu u okviru programa studentske razmene (Erasmus i slično), eto uštede (bar neke).

Treba vam i prevođenje na engleski jezik?

A ono, što bi rekli u Balkanskom špijunu: Mene, ako se sete na dan bezbednosti, sete se, ako se ne sete nikom ništa, to je bila moja dužnost odnosno ako vam bude trebao prevod tih dokumenata na engleski jezik sa overom sudskog tumača, prvo uradite overu pa onda tu overenu fotokopiju donesite na prevođenje kod sudskog tumača. Jer ako uradite obrnuto imaćete prevod originalnog dokumenta ali bez prevoda teksta overe koji se nalazi na overenoj fotokopiji. Razmislite: šta će strancu značiti tekst overe na srpskom jeziku koji nije preveden, kao i prevod sudskog tumača koji nije u skladu sa overenom kopijom (neće biti prevoda teksta overe).

Sudski tumač za engleski jezik u Novom Sadu prevodi na engleski jezik sve dokumente u skladu sa visokim standardima za prevođenje. Budite sigurni da će svi dokumenti biti pažljivo prevedeni, a nakon toga detaljno provereni i usklađeni.

Pratite blog Sudskog tumača za engleski jezik i pročitajte sve ono što vas može interesovati o prevodu, prevođenju, administrativnom procesu u vezi sa prevođenjem, kao i vedrijoj strani prevoda.

Za više informacija o prevodu na engleski jezik posetite www.SudskiTumacNS.com ili pratite Sudskog tumača za engleski jezik na društvenim mrežama LinkedIn, Facebook ili Twitter.