Sudski tumač za engleski jezik
stručan, brz i povoljan

Pozovite da se dogovorimo:

063 / 629 641

SMS

E-mail

5 korisnih saveta za prevođenje ugovora na engleski

Da ne širimo priču kako su pravni prevodi najzahtevniji i najosetljiviji i kako je to specijalizovana oblast sama po sebi, jasno je da vas, kao mušteriju, interesuje da vaš pravni dokument koji donesete ili pošaljete na prevod, bude preveden stručno, jasno, nedvosmisleno i precizno.

1) Komšijin mali

Svakako nećete prepustiti prevođenje ugovora komšijinom malom koji baš dobro govori engleski i gleda filmove bez titlova (mislim, ja se nadam da nećete:-). Ipak vam za tako nešto treba prevodilac sa iskustvom u tom polju. Od toga, u krajnjoj liniji, zavisi poslovanje vaše firme ili neki pravni posao koji želite da završite, pa je izlišno govoriti o tome da li treba ili ne treba da bude dobro prevedeno.

2) Specifičnosti pravnih sistema

Koliko država toliko i pravila i propisa. Kada je u pitanju prevođenje sa srpskog na engleski i obratno, svakako treba uzeti u obzir razlike u pravnim sistemima u Srbiji i engleskom govornom području razlike između kontinentalnog (kojem i pravni sistem u Srbiji pripada) i anglosaksonskog prava (takozvanog precedentnog prava). Takođe, u zavisnosti od zemlje, i pravna terminologija se može razlikovati. Da dam jedan transparentan primer: srpski termin advokat je u Velikoj Britaniji, odnosno u britanskom engleskom, solicitor/barrister (mada i tu ima razlike koje naš pravni sistem ne prepoznaje), dok je Sjedinjenim Američkim Državama (američki engleski) to lawyer/attorney-at-law.

3) Format prevoda

Vrlo je značajno, ko će koristiti dokument, odnosno za koju je namenu prevod da li je to za internu upotrebu u firmi, kako biste se samo upoznali sa sadržinom ili je to pravno obavezujući dokument koji morate kao ugovorna strana, potpisati. Samim time i način prevođenja, a i sama terminologija u prevodu treba da budu prilagođeni svrsi dokumenta.

Ono o čemu, takođe, treba da razmislite je da li ugovor treba da bude formatiran dvojezično u jednoj koloni srpska verzija, a u drugoj engleska, pri čemu verzije prate jedna drugu ili samo jednojezično, kao poseban dokument, ali prateći format originalnog dokumenta. Ukoliko dokument sadrži tabele, grafikone ili slike, treba naznačiti da li sve treba da se prevede/prenese ili je dovoljan samo prevod tekstualnog dela dokumenta.

4) Ušteda

U skladu sa time za koju svrhu vam treba prevod, prevod na engleski, odnosno srpski jezik može biti overen pečatom sudskog tumača ili može biti bez overe. To naravno utiče na krajnju cenu - u većini slučajeva, kada bolje razmislite, sasvim će je dovoljan prevod bez overe (na primer, u slučaju da dokument nije potpisan i overen ili da je samo u svrhu informisanja).

5) Blagovremeno obavestite prevodioca

Rokovi se vrlo lako mogu promeniti, posebno kada su u pitanju ugovori i njihovo potpisivanje i overa. Morate blagovremeno obavestiti prevodioca o svojim potrebama za prevođenje kao i rokovima, kako biste na vreme dobili kvalitetan prevod, odnosno kako biste mogli da završite vaš pravni posao. Na kraju krajeva, prevodilac nije mađioničar da samo pucne prstima i stvori prevod (mada ima i onih koji misle da to tako funkcioniše:-).

Kao sudski tumač za engleski jezik, a i kroz dugogodišnju prevodilačku praksu, pravna terminologija je postala nezaobilazan deo u mom svakodnevnom prevodilačkom poslu. Stručni jezik prava je vrlo egzaktan i poseduje jasno uređena jezička i terminološka pravila i ne ostavlja mesto i prostor za nedoumice, a samim tim i prevod na engleski jezik mora biti upravo takav nedvosmislen i jasan.

Pratite blog Sudskog tumača za engleski jezik i pročitajte sve ono što vas može interesovati o prevodu, prevođenju, administrativnom procesu u vezi sa prevođenjem, kao i vedrijoj strani prevoda.

Za više informacija o prevodu na engleski jezik posetite www.SudskiTumacNS.com ili pratite Sudskog tumača za engleski jezik na društvenim mrežama LinkedIn, Facebook ili Twitter.