Sudski tumač za engleski jezik
stručan, brz i povoljan

Pozovite da se dogovorimo:

063 / 629 641

SMS

E-mail

Potrebna dokumentacija za rad na brodu ili kruzeru prevodi na engleski jezik sa overom sudskog tumača

U želji da dođu do zaposlenja ili jednostavno da vide sveta ili prosto kao jedan životni izazov, ljudi se odlučuju da okušaju sreću u radu na rečnim brodovima ili na prekookenaskim kruzerima.
Sve je više zainteresovanih, prevashodno mladih, koji se odlučuju na ovakav korak.

Neću navoditi agencije koje vrše zapošljavanje i širiti priču gde treba otići i gde su uslovi bolji ili gori nego ću vašu pažnju usredsrediti na pripremu dokumentacije koju je potrebno priložiti.

Koje je dokumente potrebno prevesti za odlazak na rad na brodu ili za rad na kruzeru?


Na osnovu svog dugogodišnjeg iskustva kao sudski tumač za engleski jezik, ljudi koji su odlazili da rade na brodu su prevodili sledeće dokumente:

  • Uverenje o nekažnjavanju (iz policije ili iz suda)
  • Uverenje sa otiscima prstiju iz policije
  • Sertifikat Crvenog krsta o položenom kursu prve pomoći
  • *Dodatno uverenje Crvenog krsta (objašnjenje šta sertifikat pokriva CPR i slično ovo se prevashodno odnosi na Crveni krst grada Novog Sada pošto se to na samom sertifikatu ne navodi)


Nemojte uzimati ovu listu kao konačnu, ovu listu sam sastavio na osnovu prakse i na osnovu dokumenata koje sam prevodio za ljude koji odlaze na rad na kruzerima.

Sudski tumač za engleski jezik u Novom Sadu prevodi sve dokumente u skladu sa visokim standardima za prevođenje. Budite sigurni da će svi dokumenti biti pažljivo prevedeni, a nakon toga detaljno provereni i usklađeni.

Pratite blog Sudskog tumača za engleski jezik i pročitajte sve ono što vas može interesovati o prevodu, prevođenju, administrativnom procesu u vezi sa prevođenjem, kao i vedrijoj strani prevoda.

Za više informacija o prevodu na engleski jezik posetite www.SudskiTumacNS.com ili pratite Sudskog tumača za engleski jezik na društvenim mrežama LinkedIn, Facebook ili Twitter.